V PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS

se lahko včlanite v pisarni društva, ki gostuje v prostorih Trgovine ANJA v Gorenji vasi !Naslov in uradne ure:Društvena pisarna gostuje v prostorih trgovine.
Poljanska cesta 62
4224 Gorenja vas

Pon. - Pet.: 8:00 - 19:00
Sob.: 8:00 - 13:00ČLANARINA PZS 2019


Članarino lahko poravnate v trgovini Anja v Gorenji vasi oz. na občnem zboru PD Gorenja vas.

Člani, ki do konca januarja poravnajo članarino za tekoče leto, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Obenem imajo priznan popust za naročnino na Planinski vestnik. Popusta kasneje ne bo moč uveljavljati!!
Članstvo traja od dneva včlanitve do konca januarja naslednje leto.

V planinsko društvo in planinsko organizacijo včlanite s spletno včlanitvijo na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Prijava se izvede preko spletne strani PZS.

KAKŠNE SO UGODNOSTI ZA ČLANE PD GORENJA VAS?

Člani PD Gorenja vas imajo naslednje ugodnosti:

(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)

  • cenovno zelo ugodni vodeni izleti in pohodi
  • možnost dežuranja v zavetišču na Jelencih
  • možnost izobraževanja s področja planinstva in gorništva
  • druženje s planinci.
  • ugodnost v gostišču Na Vidmu v Poljanah in v gostilni Blegoš v Javorjah

CELOVITO INFORMACIJO O ČLANARINI IN UGODNSTIH SI LAHKO PREBERETE --> TUKAJPovzetek novosti članarine za leto 2019

V letu 2019 se na področju članarine je v znamenju pomoči pri gradnji koče na Korošici

Planinska članarina za leto 2019 ne prinaša večjih novosti. Še največja razlika je uvedba dodatnega evra za namen izgradnje nove koče na Korošici.

V letu 2019 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:
Redna in ažurna uporaba informacijskega sistema Naveza je obvezna za zagotavljanje članskih pravic in ugodnosti.
• Uvedba dodatnega evra pri članarini za namen izgradnje nove koče na Korošici (razen P+O članarina)
• Pristopna izjava je dopolnjena in usklajena z Uredbo o varstvu podatkov.
• Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2019 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.; zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS +3865 66 28 500 in dodatno so določene omejitve uveljavljanja zavarovanja za člane iz tujine.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 14,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Comments