V PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS

se lahko včlanite v pisarni društva, ki gostuje v prostorih Trgovine ANJA v Gorenji vasi !Naslov in uradne ure:Društvena pisarna gostuje v prostorih trgovine.
Poljanska cesta 62
4224 Gorenja vas

Pon. - Pet.: 8:00 - 19:00
Sob.: 8:00 - 13:00ČLANARINA PZS 2018


Članarino lahko poravnate v trgovini Anja v Gorenji vasi oz. na občnem zboru PD Gorenja vas.

Člani, ki do konca januarja poravnajo članarino za tekoče leto, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Obenem imajo priznan 25% popust za naročnino na Planinski vestnik. Popusta kasneje ne bo moč uveljavljati!!
Članstvo traja od dneva včlanitve do konca januarja naslednje leto.

V planinsko društvo in planinsko organizacijo včlanite s spletno včlanitvijo na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Prijava se izvede preko spletne strani PZS.

KAKŠNE SO UGODNOSTI ZA ČLANE PD GORENJA VAS?

Člani PD Gorenja vas imajo naslednje ugodnosti:

(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)

  • cenovno zelo ugodni vodeni izleti in pohodi
  • možnost dežuranja v zavetišču na Jelencih
  • možnost izobraževanja s področja planinstva in gorništva
  • druženje s planinci.
  • ugodnost v gostišču Na Vidmu v Poljanah in v gostilni Blegoš v Javorjah

CELOVITO INFORMACIJO O ČLANARINI IN UGODNSTIH SI LAHKO PREBERETE --> TUKAJPovzetek novosti članarine za leto 2018
V letu 2018 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

  • Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2018 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d. Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS (nova številka: +386 5 66 28 500).
  • Zavarovalne vsote za A člane se spremenijo iz 25.000 za smrt in 75.000 za invalidnost na 15.000 in 50.000 €. Za A člane je dodatno vključeno zavarovanje za zlome, opekline, izgubo vida, sluha in smrti zaradi požara z zavarovalno vsoto do 1.000 €. V skladu s tabelo zlomov, izpahov in opeklin izplača zavarovalnica zavarovalno vsoto ali njen del, če zavarovanec zaradi nezgode utrpi zlom, izpah ali opeklino, skladno z določili posebnih pogojev. Dodatno je vključeno tudi zavarovanje prehodne oskrbe (100 ur in 4 prevozi na kontrole).
  • Meja višine zavarovanja za alpinizem se iz 5.000 m dvigne na 6.000 m.
  • OPP članarina se preimenuje v IN članarino in poleg oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo vključuje tudi osebe, ki jim je podaljšana roditeljska pravica.

Vrste in višina članarine za leto 2018
 

Vrste članstva

Višina članarine

član z največjim obsegom ugodnosti

55,00 €

A/z družinskim popustom

50,00 €

B polnoletna oseba z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00 €

B/z družinskim popustom

20,00 €

B1 oseba, starejša od 65 let, z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50 €

S + Š srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti

16,00 €

S + Š/z družinskim popustom

12,80 €

P + O predšolski ali osnovnošolski otrok z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00 €

P + O/z družinskim popustom

5,60 €

IN oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana) z omejenim obsegom ugodnosti.

7,00 €

IN/z družinskim popustom

5,60 €

B/člani društev v tujini
B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 13,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. 
Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.
 
Družinski popust
Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!
 
Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.

Comments