Izkaznica društva:
Planinsko društvo Gorenja vas
Trata 7
4224 Gorenja vas

TRR: 07000 0000 188 367 - Gorenjska banka Kranj

Davčna. št.:    SI 91658659
Matična št.:     5128196000


Člani upravnega odbora:
Odgovorna oseba društva:   Rafael Krvina (predsednik) tel.: 031/327-681; e-naslov: rafko.krvina@gmail.com
Tajnica:                             Marta Pintar
Blagajnik:                          Silvo Pivk
Gospodar:                         Drago Trček
Članica:                            Nežka Bozovičar
Članica:                            Marija Prosen
Član:                                Viktor Kržišnik
Član:                                Simon Miklavčič
Članica:                            Neža Erznožnik
Članica:                            Darja Krek
Član:                                Darko Miklavčič

Nadzorni odbor:
Maruša Tušek
Stanka Brišar
Andreja Klemenčič

Častno sodišče:
Dario Črmelj
Matjaž Kumer
Franci Fortuna


Ċ
Franci Fortuna,
Oct 3, 2017, 8:28 AM