Izkaznica društva:
Planinsko društvo Gorenja vas
Sestranska vas 14
4224 Gorenja vas

TRR: 07000 0000 188 367 - Gorenjska banka Kranj

Davčna. št.:    SI 91658659
Matična št.:     5128196000

Člani upravnega odbora:
Odgovorna oseba društva:  Rafael Krvina (predsednik) tel.: 031/327-681; e-naslov: rafko.krvina@gmail.com
Tajnica:                            Marta Pintar
Blagajnik:                         Silvo Pivk
Gospodar:                        Drago Trček
Član:                                Viktor Kržišnik
Član:                                Simon Miklavčič
Članica:                            Marija Prosen
Članica:                            Darja Krek
Član:                                Darko Miklavčič
Članica:                            Neža Erznožnik
Član:                                Primož Kokalj
Član:                                Igor Klemenčič

Nadzorni odbor:
Maruša Tušek
Stanka Brišar
Andreja Klemenčič

Častno sodišče:
Matjaž Kumer
Nežka Bozovičar
Roman Pagon


Ċ
Franci Fortuna,
Oct 3, 2017, 8:28 AM