Častni člani

Častni člani Planinskega društva Gorenja vas

Mihael Debeljak
Peter Jelovčan

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA - obrazložitev

  

MIHAEL DEBELJAK

Mihael Debeljak je bil rojen 29. 9. 1942.

Že od otroških let dalje je velik ljubitelj narave. Izpred svoje rojstne hiše na Trati pri Gorenji vasi je občudoval okoliške hribe, še posebno Blegoš, ki se mu je kazal v daljavi kot mogočen varuh nižjih sosedov. Vse je rad obiskoval, spoznaval njihove razsežnosti in pestre podobe v vseh letnih časih. Izkušnje s srečanji z njimi je rad delil s prijatelji, saj je vesel in družaben človek. Zato ni čudno, da se je kmalu po ustanovitvi vključil v domače planinsko društvo.

Udeleževal se je društvenih pohodov v domače in tuje hribe. S svojim odnosom do narave, odgovornostjo do prejetih dolžnosti in z zanesljivotjo pri izvedbi zaupanih nalog, je bil zgled članom društva. Prav zato so mu zaupali delo planinskega vodnika in kasneje markacista.

Kar dvajset let je bil planinski vodnik. Lahko rečemo, da je to poslanstvo opravljal v najbolj žlahtnem pomenu besede. Znal je izbirati primerne poti, udeležence izletov pa je prijazno navajal na pravi odnos do narave in obnašanje v njej. S pravo mero družabnosti, blagim humorjem in razumevanjem udeležencev, je znal ustvarjati vzdušje, ki je potrebno, da dobi pohodništvo pravi smisel in pomen.

Kot markacist je z njemu značilno natančnostjo in čutom za lépo označeval številne društvene planinske poti. Oznake je znal postavljati premišljeno in na mesta, kjer so pohodnikom najbolje pomagale pri izbiri prave poti in niso motile naravnega okolja.

Mihael Debeljak je za nesebično delo že prejel društvena priznanja in priznanja Planinske zveze Slovenije. Imenovanje za „častnega člana društva” pa naj mu bo še ena iskrena zahvala za vse njegovo delo v Planinskem društvu Gorenja vas v minulih letih.

Gorenja vas, 8. marca 2014

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA - obrazložitev


PETER JELOVČAN

Peter Jelovčan je bil rojen 10. 1. 1944.

Peter je velik ljubitelj narave in vsega, kar se dogaja v njej. Ozko dolino Kopačnice, kjer se je rodil, obdajajo hribi, ki jih je prve spoznaval. To so Ermanovec, Špik, Kucelj, Čelo... Vzpon na Blegoš, ki ga je videval v jasnih dneh in vznemirjal zaradi številnih zgodb in legend, ki so krožile med domačini pa je bil zanj že v zgodnji mladosti pravi podvig.

Ko ga je tedanji predsednik novo ustanovljenega planinskega društva Gorenja vas Marko Miklavčič poprosil za pomoč pri gradnji planinskega zavetišča na Jelencih, se je takoj in rad odzval. Od tedaj naprej je Peter tudi zvest in zanesljiv član društva. Kot izučen zidar, predvsem pa človek pridnih rok, je bil eden pomembnih članov, ki so dali zavetišču sedanji izgled. Popravljal in zidal je dimnik, polagal talne ploščice, pomagal postavljati drvarnici, pripravljal drva za zimo in oskrboval zavetišče z vsem, kar potrebujejo pohodniki za uspešno hojo. Iz zapuščene gozdarske bajte je tudi z njegovo veliko prizadevnostjo nastalo zavetišče, ponos društva.

Neštetokrat je bil ob sobotah in nedeljah dežurni v zavetišču, mnogo let je z legendarno prijaznostjo in postrežbo dajal korajžo pohodnikom, ki so se ustavili pri njem ob majskem spominsko-rekreativnem pohodu na Blegoš.

Rad se je udeleževal društvenih planinskih izletov, na katerih je z dobro voljo in znamenitimi šalami kratkočasil udeležence.

Bil je tudi član društvenega Nadzornega odbora in Častnega sodišča.

Priznanje „častni član društva” naj bo Petru Jelovčanu spoštljiva zahvala za velik prispevek k delu in ugledu Planinskega društva Gorenja vas.

Gorenja vas, 8. marca 2014

Comments