Poročila - Občni zbor 2014

OBČNI ZBOR

PLANINSKEGA DRUŠTVA GORENJA VAS,

dne 8. marca 2014

DNEVNI RED


                                                                                                    1) Otvoritev in pozdrav udeležencev
                                                                                                    2) Izvolitev organov občnega zbora
                                                                                                    3) Poročila o delu v letu 2013
                                                                                                    4) Predstavitev programa za leto 2014
                                                                                                    5) Razprava o poročilih in o program za leto 2014
                                                                                                    6) Sprejem poročil in programa za leto 2014 
                                                                                                    8) Predstavitev in sprejem novih pravil PD Gorenja vas
                                                                                                    7) Pozdravne besede gostov občnega zbora
                                                                                                    8) Razno
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:20 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:20 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:20 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:20 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:21 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:21 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:22 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:22 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:22 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:37 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:22 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:22 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 12, 2014, 7:23 AM
Comments