Poročila - Občni zbor 2015

OBČNI ZBOR

PLANINSKEGA DRUŠTVA GORENJA VAS,

dne 28. februarja 2015

DNEVNI RED                                                                                                1. Otvoritev in pozdrav udeležencev
                                                                                                2. Izvolitev organov občnega zbora
                                                                                                3. Poročila o delu v letu 2014
                                                                                                4. Poročilo verifikacijske komisije
                                                                                                5. Razprava o poročilih in sprejem poročil
                                                                                                6. Razrešnica starih organov
                                                                                                7. Volitve novih organov društva
                                                                                                8. Program dela v letu 2015 in informacija o višini članarine za leto 2015
                                                                                                9. Pozdravne besede gostov Občnega zbora
                                                                                                10. Predlog in glasovanje o ustanovitvi vodniškega odseka
                                                                                                11. Razno


ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:47 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:45 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:44 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:44 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:43 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:45 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:44 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:46 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:45 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:44 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:48 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:48 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 26, 2015, 11:45 AM
Comments