Poročila - Občni zbor 2017
VABILO

Upravni odbor Planinskega društva Gorenja vas
vabi vse planince, ljubitelje hribov in gora,


na REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA

ki bo v soboto, 11. marca 2017, ob 18. uri v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi

 

Uvodni del:
Potopisno predavanje:
- Fani Debenec – Madeira ter kratka predstavitev planinskega izleta v letu 2017 na otok HVAR v izvedbi turistične agencije Balkanika; www.balkanika.si/potovanja

Slavnostni del:
- Slavnostno razvitje novega prapora PD Gorenja vas s programom

Dnevni red Občnega zbora:

1. Otvoritev in pozdrav udeležencev
2. Izvolitev organov Občnega zbora
3. Poročila o delu v letu 2016
4. Poročilo verifikacijske komisije
5. Razprava o poročilih in sprejem poročil
6. Dopolnitev statuta PD Gorenja vas
7. Razrešnica starih organov društva
8. Volitve novih organov društva
9. Program dela v letu 2017 in informacija o višini članarine za leto 2017
10. Pozdravne besede gostov Občnega zbora
11. Razno

Po Občnem zboru:

- Razglasitev rezultatov fotografskega natečaja »Viharniki – uporniki previsnih sten«
- Družabno srečanje

Predsednik
PD Gorenja vas: Darko Miklavčič

ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ą
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:02 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
ĉ
Franci Fortuna,
Mar 13, 2017, 9:01 AM
Comments