Planinski krožek - predmetna stopnja

Že nekaj let na OŠ Gorenja vas in OŠ Poljane uspešno deluje Planinski krožek na razredni stopnji, ki je organiziran v okviru interesnih dejavnosti. Zaradi izrednega zanimanja se je PD Gorenja vas odločilo, da v šolskem l. 2011/2012 organizira planinski krožek tudi na predmetni stopnji.

V šolskem letu 2011/2012 načrtujemo naslednje aktivnosti:

-      Planinski tabor – vikend v zavetišču na Jelencih (oktober). Vodnika: Jaka Trček in Vesna Šinkovec

-      Nočni pohod ob polni luni (december), vodnik: Jana Rojc

-      Plezanje v športni dvorani v Škofji Loki (februar), vodnik: Matjaž Mrak

-      Planinski izlet na Lubnik in ogled jame (april/maj), vodnik: Cene Črešnovar

-      Planinski izlet na Debelo peč (junij), vodnik: Alenka Pivk

in verjetno še kaj.

Več o poteku planinskega krožka na predmetni stopnji si preberite v letaku spodaj.

Ċ
Alenka Pivk,
Sep 18, 2011, 10:27 AM
Comments