8.sezona - uvrstitvePD Gorenja vas


 objavlja uvrstitve udeležencev 8. sezone akcije


“Prijatelji  Jelenc” 

Cilj akcije “Prijatelj Jelenc” je bil , da planinci dosežejo v enem letu čim več vzponov na Blegoš po označeni planinski poti mimo Jelenc.

V akciji je lahko sodeloval vsak član PZS ali gornik, ki se med vzponom na Blegoš ali sestopu z njega ustavi v zavetišču na Jelencih.

Kot obračunsko leto se je štela zimska sezona odprtja zavetišča na Jelencih od 4. novembra do 2. maja. Zavetišče je bilo odprto med dnevi, ki so bili predhodno objavljeni v pravilih akcije Prijatelji Jelenc in na spletni strani društva v rubriki "Dežurni na Jelencih".

Kot potrdilo vzpona se šteje lastnoročni vpis udeleženca v posebno knjigo, ki se je med sezono nahaja v zavetišču. Vpisuje se z imenom in priimkom ter krajem bivanja.

Seznam vpisov udeležencev je oblikovan od skupaj vsaj dveh (2.) vpisov posameznega udeleženca !

Vsak sodelujoči, ki je med trajanjem akcije zbral vsaj 20 bo za nagrado na zaključnem srečanju, prejel kvalitetno športno majico z logotipom "Prijatelj Jelenc". 

Vsak sodelujoči, ki je med trajanjem akcije zbral 30 ali več vpisov bo za nagrado na zaključnem srečanju, prejel softshell jakno z logotipom "Prijatelj Jelenc". 

Akcija bo organizirana tudi v prihodnji sezoni!
Komisija PD je pregledala vpisno knjigo in razglaša
naslednje rezultate:Ime in priimek Naslov št. vpisov Uvrstitev
Justin Jože Lovsko brdo 61  1
Trček Drago Gorenja vas 61  1
Ozebek Franci Sv. Lenart 61  1
Gaser Marjan Potok 61  1
Razložnik Pavle Kopačnica 60  5
Franko Niko Javorje 60  5
Jesenko Jaka Gorenja Dobrava 53  
Slabe Slavko Kopačnica 50  
Miklavčič Darko Srednje brdo 50  
Klemenčič Andreja Srednje brdo 50  
Klemenčič Alojz Studor 50  
Fortuna Franci Gorenja vas 50  
Bernik Zmago Davča 47  
Klemenčič Hiacinta Studor 47  
Krvina Rafael Gorenja vas 47  
Kokalj Melita Gorenja vas 47  
Peternelj Robert Podgora 46  
Jupar Jani Hlavče Njive 46  
Guzelj Stane Frankovo 45  
Guzelj Polona Frankovo 45  
Kokalj Primož Kopačnica 45  
Kavčič Jani g.d. 44  
Stolnik Klavdija Kopačnica 43  
Pagon Roman Gorenja vas 42  
Pustovrh Niko Zakobiljk 42  
Kisovec Janez Delnice 41  
Peternelj Damjana Podgora 41  
Bizjak Miha Gorenja vas 40  
Bizjak Marija Gorenja vas 40  
Purgar Marko Davča 40  
Benedičič Zdravko Martinj vrh 40  
Kokalj Jakob Kopačnica 39  
Demšar Janez Martinj vrh 39  
Kržišnik Viktor Dobje 38  
Bogataj Milan Gorenja vas 37  
Madjar Marjan Volaka 37  
Jezeršek Nik Gorenja vas 37  
Kržišnik Olga dobje 36  
Črmelj Darjo Volaka 36  
Markelj Aleš Hlavče Njive 36  
Črmelj Olga Volaka 35  
Klemenčič Lojze Studor 35  
Kisovec Ivanka Delnice 35  
Klemenčič Igor Studor 34  
Trlep Jerneja Gorenja vas 34  
Trlep Darko Gorenja vas 34  
Tušek Tomaž Sr. Vas 34  
Verčič Andrejka sl. Dolina 34  
Bogataj Danica Gorenja vas 34  
Pintar Marta Gorenja vas 34  
Fortuna Anica Gorenja vas 34  
Malovrh Andreja Virmaše 34  
Cankar Ivo Virmaše 34  
Peternelj Erazem Podgora 34  
Jereb Metod Volaka 33  
Prosen Srečko Lajše G.v. 33  
Prosen Marija Lajše G.v. 33  
Peternel Mihela laze 33  
Peternel Lojze laze 33  
Madjar Irena Volaka 33  
Kokalj Franc Kopačnica 33  
Šturm Lojze Podgora 33  
Šturm Minka Podgora 33  
Rupar Marko Poljane 33  
Ržek Janez Lom 32  
Peternelj Leander Podgora 32  
Peternelj Doroteja Podgora 32  
Košir Štefka Jazbine 32  
Inglič Janez Sr. Vas 32  
Jezeršek Marija Žiri 32  
Jezeršek Vojko Žiri 32  
Kokalj Andreja Kopačnica 32  
Kavčič Kati Gorenja vas 32  
Jezeršek Milan Gorenja vas 32  
Rant Janez Potok 31  
Jeram Nataša Gorenja vas 31  
Klemenčič Marija- Mak Studor 30  
Tone Košir Hlavče Njive 30  
Malovrh Roman Hotovlja 30  
Košir Jože Bukov vrh 30  
Kržišnik Voranc Gorenja vas 27  
Čepin Jožef Gorenja vas 25  
Kržišnik Neža Gorenja vas 25  
Lubajšek David Gorenja vas 25  
Šturm Janez Javorje 24  
Oblak Bernarda Hotovlja 24  
Jovo g.g. 24  
Justin Jožica Lovsko brdo 24  
Purgar Mojca Davča 23  
Stržinar Simon Poljane 23  
Kumer Matjaž Trebija 23  
Orešnik Ivan Škofja Loka 23  
Oblak Darko Hotovlja 23  
Bohinc Janez Poljane 22  
Kos Zlato Poljane 22  
Klemenčič Veronika Studor 22  
Dolenec Milan g.g. 22  
Šturm Tomaž Javorje 22  
Šturm Manca Javorje 22  
Treven Silva Rovte 21  
Poljanec Zinka Gorenja vas 21  
Borovič igor Srednje brdo 21  
Trček Vanja Gorenja vas 21  
Kacin Cveta Žiri 21  
Dolenc Miha podobeno 20  
Dolenc Katja podobeno 20  
Slabe Silva Kopačnica 20  
Pivk Silvo Hotavlje 20  
Primožič Viktor Leskovica 20  
Razložnik Rok Kopačnica 20  
Jelovčan Bernarda Kopačnica 19  
Demšar Simon Dolenje brdo 19  
Fic Andreja Virmaše 19  
Šifrar Primož Hotovlja 18  
Fic Janez Virmaše 17  
Cankar Romana Brebovnica 17  
Cankar Marjan Brebovnica 17  
Regina Borovič Srednje brdo 14  
Bašelj Darja hotavlje 14  
Borovič K. Špela Srednje brdo 13  
Dolenec Urh podobeno 13  
Erznožnik Neža Žiri 13  
Dolenc ema podobeno 13  
Peternelj Lovro Laze 13  
Frlic Tončka Volaka 12  
Cankar Janez d.d. 11  
Markelj Iztok Hlavče Njive 11  
Bogataj Tajda Žiri 11  
Seljak Tanja Gorenja vas 11  
Pajer Anže Gorenja vas 11  
Ržek Nataša Gorenja vas 11  
Jelovčan Andrej Kopačnica 11  
Trlep Jure Gorenja vas 11  
Knafelj samo Srednje brdo 10  
Novak Mojca Gorenja vas 10  
Pustovrh Hana Gorenja vas 10  
Tavčar Janez Gorenja vas 10  
Borovič Mija Srednje brdo 9  
Ržek Jani Gorenja vas 8  
Orešnik Marinka Škofja Loka 8  
Markelj Lara Hlavče Njive 8  
Krek Darja d.d. 8  
Čepin Miha Gorenja vas 8  
Mlinar Marjan Dolenje brdo 8  
Vehar samo Vrsnik 7  
Čadež Martina g.d. 7  
Čadež milan g.d. 7  
Kavčič Jana Žiri 7  
Ferenčak Tjaša Gorenja vas 6  
Markelj Vili Hlavče Njive 6  
Markelj Manca Hlavče Njive 6  
Tušek Janez Gorenja vas 6  
Demšar Jana Dolenje brdo 6  
Stržinar Nina Poljane 6  
Košir Martina Bukov vrh 6  
Kokalj Petra Vrsnik 6  
Češnovar Franci Gorenja vas 6  
Potočnik Jani d.d. 6  
Frlic Franc Volaka 6  
Demšar Marija Martinj vrh 6  
Jezeršek Janja Žiri 6  
Kokalj Petra Vrsnik 5  
Vehar Ela Vrsnik 5  
Vehar Maj Vrsnik 5  
Markelj B. Nataša Hlavče Njive 5  
Trček Katjuša Gorenja vas 5  
Alič Ciril Murave 5  
Markelj Julija Hlavče Njive 5  
Bernik Natalija Žiri 5  
Zajc Matej Sovodenj 5  
Čepin Marko Gorenja vas 5  
Trček Urban Gorenja vas 4  
Trček Lan Gorenja vas 4  
Iztok  G.v. 4  
Sabadin Janvit Portorož 4  
Jelovčan Jure Kopačnica 4  
Pirih Pavla Jazne 4  
Pirih Larisa Jazne 4  
Pirih Zoran Jazne 4  
Božnar Tomaž dolenčice 4  
Gartnar Klemen Leskovica 4  
Mlinar Jože Gorenja vas 3  
Jezeršek Katarina Žiri 3  
Trček Matija Gorenja vas 3  
Bašelj Mark hotavlje 3  
Pečelin Irma Žiri 3  
Štremfelj Erika Ravne 3  
Burnik Tim Žiri 3  
Razložnik Marija Kopačnica 3  
Pirih Neža Jazne 2  
Bogataj Neža Gorenja vas 2  
Klemenčič Anže Gorenja vas 2  
Simona ??? GUT 2  
Trček Jaka Gorenja vas 2  
Grbenc Kokalj Tina Poljane 2  
Rant Mojca Potok 2  
Stroj Sara kranj 2  
Prosen Nejc Gorenja vas 2  
Miklavčič Vera Gorenja vas 2  
Zavrl Ana Žiri 2  
Zavrl Irena Žiri 2  
Zavrj Jure Žiri 2  
Zavrl Tomaž Žiri 2  
Zavrl Urban Žiri 2  
Košir Tadeja Hlavče Njive 2  
Šubic Janez Dolenčice 2  
Jenko Nada Gorenja vas 2  
Velikonja Tina Idrija 2  
Lavtar Miha Leskovica 2  
Pintar David Trebija 2  
Kumer Simon Gorenja vas 2  
Peternelj Ludvik Gorenja vas 2  
Madjar Matej Volaka 2  
Stržinar Mateja Poljane 2  
Dolenec Emil Črni kal 2  
Šturm Valentina Volaka 2  
Šturm Erazem Volaka 2  
Miklavčič Simon Suša 2  
Tonček Balonček sl. Dolina 2  
Tinka Potepinka sl. Dolina 2  
Košir Brane Hlavče Njive 2  
Benedik Blaž Gorenja vas 2  
Bogataj Andreja Brebovnica 2  
Bogataj Robert Brebovnica 2  
Pečelin Melita Žiri 2  
Miljatovič Avguštin Gorenja vas 2  
Comments