9. sezona - uvrstitvePD Gorenja vas


 objavlja uvrstitve udeležencev 9. sezone akcije


“Prijatelji  Jelenc” 

Cilj akcije “Prijatelj Jelenc” je bil , da planinci dosežejo v enem letu čim več vzponov na Blegoš po označeni planinski poti mimo Jelenc.

V akciji je lahko sodeloval vsak član PZS ali gornik, ki se med vzponom na Blegoš ali sestopu z njega ustavi v zavetišču na Jelencih.

Kot obračunsko leto se je štela zimska sezona odprtja zavetišča na Jelencih od 4. novembra do 2. maja. Zavetišče je bilo odprto med dnevi, ki so bili predhodno objavljeni v pravilih akcije Prijatelji Jelenc in na spletni strani društva v rubriki "Dežurni na Jelencih".

Kot potrdilo vzpona se šteje lastnoročni vpis udeleženca v posebno knjigo, ki se je med sezono nahaja v zavetišču. Vpisuje se z imenom in priimkom ter krajem bivanja.

Seznam vpisov udeležencev je oblikovan od skupaj vsaj dveh (2.) vpisov posameznega udeleženca !

Vsak sodelujoči, ki je med trajanjem akcije zbral vsaj 15 vpisov bo za nagrado na zaključnem srečanju, prejel kvalitetno športno majico s kratkim rokavom z logotipom "Prijatelj Jelenc" ali "Prijateljica Jelenc".

Vsak sodelujoči, ki je med trajanjem akcije zbral 30 ali več vpisov bo za nagrado na zaključnem srečanju, prejel kvalitetno športno majico s dolgim rokavom z logotipom "Prijatelj Jelenc" ali "Prijateljica Jelenc".

Vsak sodelujoči, ki je med trajanjem akcije zbral vse vpise pa prejme športno oblačilo z logotipom "Prijatelj Jelenc" ali "Prijateljica Jelenc".

9. sezona "Prijateljev Jelenc" se je žal zaradi epidemije "Corona virusa" zaključila predčasno, žal že 9. marca, ko smo bili primorani zapreti vrata zavetišča.

Iz tega razloga, smo tudi znižali potrebno število vpisov, ki jih je bilo potrebno zbrati za posamezno nagrado in sicer:

- iz 20 na 15 vpisov za majico kratek rokav in

- iz 35 na 30 vpisov za majico dolg rokav.


Akcija bo organizirana tudi v prihodnji sezoni!
Komisija PD je pregledala vpisno knjigo in razglaša
naslednje rezultate:Ime in priimek Naslov št. vpisov Uvrstitev
    
Hiacinta Klemenčič Studor 43 1
Alojz K. Studor 43 1
Rafael Krvina Gorenja vas 43 1
Melita Kokalj Gorenja vas 43 1
Drago Trček Gorenja vas 43 1
Jože Justin Lovsko brdo 7 43 1
Olga Kržišnik Dobje 43 1
Viktor Kržišnik Dobje 43 1
Ozebek Franc Sv. Lenart 43 1
Zmago Bernik Davča 43 1
Jani Rupar Hl. Njive 43 1
Simon Stržinar Poljane 42 12
Guzelj Stane Frankovo 41 13
Guzelj Polona Frankovo 41 13
Franko Niko Javorje 40 15
Marjan Gaser Potok 39 16
Nina Stržinar Poljane 36 16
Kržišnik Viktor Sovodenj 36 16
Bizjak Marija Gorenja vas 36 16
Bizjak Miha Gorenja vas 36 16
Kokelj Janez Robidnica 36 16
Vizjak Milan Zali log 35 22
Milan Bogataj Gorenja vas 35 22
Darko Oblak Hotovlja 35 22
Bernarda Oblak Hotovlja 35 22
Jaka J. G.D. 35 22
Roman Pagon Gorenja vas 34 27
Verčič Andrejka Sl. Dolina 34 27
Pavle Razložnik Kopačnica 34 27
Niko Pustovrh Zakobiljek 34 27
Darjo Črmelj Volaka 33 31
Olga Črmelj Volaka 33 31
Demšar Janez Martinj vrh 33 31
Simon Ozebek Sv. Lenart 33 31
Košir Štefka Jazbine 32 35
Franci Fortuna Gorenja vas 32 35
Jani K. G.D. 32 35
MM Volaka 31 38
Cankar Ivo Virmaše 31 38
Malovrh Andreja Virmaše 31 38
Kisovec Ivanka Delnice 30 41
Trlep Jerneja Gorenja vas 29 42
Trlep Darko Gorenja vas 29 42
Degern Delnice 29 42
Purgar Marko Davča 28 45
Kisovec Marko Delnice 27 46
Tone Košir Hl. Njive 27 46
Zajc Matej Sovodenj 27 46
Zdravc Martinj vrh 27 46
Mateja Stržinar Dobenska Amerika 26 50
Ferlan Luka d. Dobrava 26 50
Kos Zlato Poljane 25 50
Anže Pajer Gorenja vas 25 50
Šturm Franc Javorje 25 50
Šturm Milka Javorje 25 50
Marta Pintar Gorenja vas 25 50
Stržinar Bojan Podgora 25 50
Rant Ivan Potok 24 58
Silvo Pivk Hotavlje 24 58
Zala Stržinar Poljane 24 58
Košir Jože Bukov vrh 23 61
Orešnik Ivan Škofja Loka 23 61
Niko Markelj Hl. Njive 23 61
Šturm Jakob Lontrg 23 61
Jožica Justin Lovsko brdo 7 22 65
Rant Mojca Potok 22 65
Šturm Lojze Podgora 21 67
Danica Bogataj Gorenja vas 21 67
Bohinc Janez Poljane 20 69
Šturm Minka Podgora 20 69
Prosen Srečko Lajše Gor. Vas 20 69
Prosen Marija  Lajše Gor. Vas 20 69
Cankar Janez d. Dobrava 20 69
Mihela Peternel Laze 20 69
Irena Madjar Volaka 19 75
Ržek Janez Lom 19 75
Milan Jezeršek Gorenja vas 19 75
Darko Miklavčič Srednje brdo 19 75
Krek Miro volča 19 75
Kati Kavčič Gorenja vas 19 75
Rupar M. Poljane 19 75
Tavčar Branko Žabnica 18 82
Marjan Mlinar Dol. Brdo 18 82
Primož Kokalj Kopačnica 18 82
Matjaž Kumer Trebija 18 82
Tavčar Natalija Žabnica 17 86
Klavdija Stolnik Kopačnica 17 86
Nik Jezeršek Gorenja vas 17 86
Stržinar Maja Podgora 17 86
Marija Stržinar Podgora 16 90
Metod Jereb Volaka 16 90
Anica Fortuna Gorenja vas 16 90
Jernej Oblak d. Dobrava 16 90
Andreja Miklavčič Srednje brdo 16 90
Gaube Nada Gorenja vas 16 90
Gaube Milan Gorenja vas 16 90
Šturm Janez Javorje 16 90
Šturm Manca Javorje 16 90
Šturm Tomaž Javorje 16 90
Purgar Mojca Davča 16 90
Nataša Jeram Gorenja vas 16 90
Malovrh Roman Hotovlja 16 90
Mrak Srečko Kalvin 16 90
Aleš Markelj Hl. Njive 15 104
Slavko Slabe Kopačnica 15 104
Voranc Kržišnik Gorenja vas 15 104
David Lubajšek Gorenja vas 15 104
Možina Zvone Dolenčice 15 104
Primožič Viktor Leskovica 15 104
Cankar Romana Brebovnica 14  
Orešnik Marinka Škofja Loka 14  
Lucija Rakovec Log nad Škofjo Loko 14  
Šegel Mitja Zabrajda 14  
Poljanec Zinka Gorenja vas 14  
Lojze Peternel laze 14  
Cankar Marjan Brebovnica 13  
Rant Janez Potok 13  
Dolenec Milan g.g. 13  
Vojko Jezeršek žiri 13  
Darja Krek d. Dobrava 13  
Kokelj Leonarda Robidnica 12  
Vanja Trček Gorenja vas 12  
Lovro laze 12  
Samo Knafelj Srednje brdo 12  
Neža Erznožnik Selo-Žiri 12  
Jakob Kokalj Kopačnica 12  
Tomaž Tušek sr. Vas 11  
Janez Inglič sr. Vas 11  
Cerovšek Peter ledine 10  
Tajda Bogataj žiri 10  
Blaž Stržinar Podgora 10  
Kacin Cveta žiri 10  
Katarina Kozmus Podlubnik 9  
Aleš Kozmus Podlubnik 9  
Krek Anica volča 9  
Fic Janez Virmaše 8  
Fic Andreja Virmaše 8  
Janez Tušek Gorenja vas 8  
Košir Martina Bukov vrh 8  
Robert Peternelj Podgora 8  
Natalija Bernik žiri 8  
Čadež Martina G.D. 8  
Čadež Milan G.D. 8  
Radosavc Aleksandra Gorenja vas 7  
Jovo g.g. 7  
Natalija Bernik žiri 7  
Marija Jezeršek žiri 7  
Simon Demšar Dol. Brdo 7  
Demšar Klara Hotavlje 6  
Kržišnik Pavel volča 6  
Silva Slabe Kopačnica 6  
Franc Kokalj Kopačnica 6  
Tim Burnik žiri 6  
Gatej Marija Gor. Novaki 6  
Kržišnik Brigita volča 6  
Damjana Peternelj Podgora 6  
Frlic Tončka Volaka 6  
Nataša J. G.D. 6  
Jelovčan Martina Leskovica 6  
Vidmar Matej Vrsnik 5  
Matej Omejc Dol. Brdo 5  
Kos Marija Poljane 5  
Andreja Kokalj Kopačnica 5  
Janez Tavčar Gorenja vas 5  
Urban Trček Gorenja vas 5  
Gatej Darko Gor. Novaki 5  
Jerca Zaverl Medno 5  
Frlic Franc Volaka 5  
Brane Košir Hl. Njive 5  
Žunar   4  
Marjanca Stržinar Podgora 4  
Lara Markelj Hl. Njive 4  
Maruša Tušek Gorenja vas 4  
Simona Hafner Binkelj 4  
Tavčar Matej Stripnik 4  
Pajer Nejc Gorenja vas 4  
Erazem Oskar Peternelj Podgora 4  
Doroteja Lana Peternelj Podgora 4  
Emil Dolenec Javorje 4  
Jaka Trček Gorenja vas 4  
Jelovčan Martina Leskovica 4  
Anica Jelenc Smoleva 4  
Franc Jelenc Smoleva 4  
Tina Velikanje Idrija 4  
Lojze Klemenčič Studor 4  
Jernej Luznar kovski vrh 4  
Tia Burnik žiri 4  
Mojca Novak Gorenja vas 4  
Ržek Janez Gorenja vas 4  
Bogataj Robert Brebovnica 3  
Bogataj Andreja Brebovnica 3  
Peter Frlic Suša 3  
Igor Borovič Srednje brdo 3  
Jana Kavčič Žiri 3  
Jernej Markelj Hl. Njive 3  
Leander Oskar Peternelj Podgora 3  
Božnar Miro Sl. Dolina 3  
Tadeja Dolenec Javorje 3  
Franci Črešnovar Gorenja vas 3  
Luka Peternel laze 3  
Klemenčič Štefan Vršajn 3  
nečitljivo Gorenja vas 3  
Jaka Avguštin Predmost 3  
Veronika Klemenčič Studor 3  
Čepin Jožef Gorenja vas 3  
Čemažar Niko Potok 3  
Peter Potočnik Hotavlje 3  
Janez Potočnik Hotavlje 3  
Katja Dolenc Podobeno 3  
Miha Dolenc Podobeno 3  
Simon Bogataj Gor. Brdo 2  
Shipresa Rupar Hl. Njive 2  
Dragica Ribič Trebelno 2  
Kokelj Urban Robidnica 2  
Trček Lan Gorenja vas 2  
Jani P. d. Dobrava 2  
Jana Demšar Dol. Brdo 2  
Oblak Janez Žirovski vrh 2  
Mael Gauyar Podgora 2  
Lucija Dolinar Podgora 2  
Možina Jan d. Dobrava 2  
Domen Božičnik G.D. 2  
Treven Nejc Vrh sv. Treh Kraljev 2  
Petra Fortuna Gorenja vas 2  
Iva Fortuna Gorenja vas 2  
Burnik Andrej žiri 2  
Roman Fortuna Gorenja vas 2  
Jezeršek Katarina žiri 2  
Janja Jezeršek žiri 2  
Anika Volarič Hotavlje 2  
Regina Borovič Srednje brdo 2  
Živa Borovič Hotavlje 2  
Comments