1. sezona - uvrstitve

Uvrstitve udeležencev akcije PD Gorenja vas – »Prijatelji Jelenc«

Seznam vpisov udeležencev je oblikovan od skupaj min. 3. (treh) vpisov posameznega udeleženca navzgor!

Ime in priimek:

Naslov:

št. vpisov

uvrstitev

Niko Franko

Javorje

45x

1. mesto

Marijan Madjar

Volaka

44x

2. mesto

Pavle Razložnik

Kopačnica

41x

3. mesto

Irena Madjar

Volaka

34x

 

Darko Miklavčič

Srednje brdo

29x

 

Franci Fortuna

Gorenja vas

27x

 

Olga Črmelj

Volaka

26x

 

Trček Drago

Gorenja vas

22x

 

Malovrh Andreja

Stara Loka

19x

 

Cankar Ivo

Stara Loka

19x

 

Jure Orešnik

Žiri

17x

 

Anka Orešnik

Žiri

17x

 

Cankar Marjan

Brebovnica

17x

 

Cankar Romana

Brebovnica

17x

 

Branko Eniko

Žiri

12x

 

Prosen Srečko

Lajše-Gorenja vas

11x

 

Prosen Marija

Lajše-Gorenja vas

11x

 

Irma kosmač

Žiri

10x

 

Stane Kosmač

Žiri

10x

 

Tone Malovrh

Rovte

10x

 

Silvo Pivk

Hotavlje

8x

 

Roman Pagon

Gorenja vas

8x

 

Rafael Krvina

Gorenja vas

8x

 

Janez Tušek

Gorenja vas

8x

 

Trček Katjuša

Gorenja vas

7x

 

Sonja Treven

Rovte

7x

 

Rupar M.

Poljane

7x

 

Poljanec Zinka

Gorenja vas

6x

 

Anica Fortuna

Gorenja vas

6x

 

Benedičič Zdravko

Martinj vrh

6x

 

Tušek Maruša

Gorenja vas

6x

 

Vida Klemenčič

Žiri

6x

 

Marija Razložnik

Kopačnica

6x

 

Vesna Šinkovec

Škofja Loka

5x

 

Herman Oblak

Trebija

5x

 

Darjo Črmelj

Volaka

4x

 

Alenka Pivk

Hotavlje

4x

 

Mohorič Boris

Gorenja vas

4x

 

Milan Gaube

Gorenja vas

4x

 

Jenko M.

Gorenja vas

4x

 

Igor Bizjak

Hotavlje

3x

 

Potočnik Jani

Dobrava

3x

 

Jaka Trček

Gorenja vas

3x

 

Petra Treven

Žiri

3x

 

Kogovšek Tone

Žirovski Vrh

3x

 

Damjana Oblak Kos

Trebija

3x

 

Mohorič Boris

Gorenja vas

3x

 

 

 

 

 

Comments