Objava rezultatov

Razglasitev rezultatov nagradnega fotografskega natečaja

Ujeti trenutki Blegoša

Podelili smo 2 DIPLOMI za 5. in 4. mesto ter tri PRIZNANJA za 3., 2. in 1. mesto, prejemnikom priznanj pa še nagrade.

- DIPLOMO za 5. mesto, prejme Lucija POTOČNIK s Hotavelj, za fotografijo z naslovom PRISPELA NA CILJ.

Mlada fotografinja je na natečaju sodelovala z osmimi deli, od katerih so se kar tri uvrstile finale. Kar dve njeni fotografiji sta bili uvrščeni v mesecu avgustu na 1. in 2. mesto. Prvouvrščena pa je tudi postala tudi fotografija meseca avgusta. Dobro uvrstitev je dosegla še meseca oktobra, ko se je njeno delo z naslovom Jutranja zarja uvrstila na drugo mesto. Čestitamo!

- DIPLOMO za 4. mesto, prejme Peter POGAČNIK, za fotografijo z naslovom STRIC MOŽIC.

Avtor je poslal skupaj štiri fotografije, od katerih je bila Odsev Blegoša ocenjena s strani komisije meseca septembra kot najboljša. Skoraj prezrta pa je bila fotografija, kateri sedaj podeljujemo diplomo. Potrebno jo je bilo namreč le malo barvno izboljšati, da je zasijala v vsej svoji lepoti. Čestitamo!

- PRIZNANJE za 3. mesto, prejme Branko KOŠIR, za fotografijo, ki nosi naslov MAJHEN, VELIK, NAJVIŠJI.

Pred nami je eden najprizadevnejših fotografov, kar jih je sodelovalo v našem natečaju – Ujeti trenutki Blegoša. Branko Košir z Loga nad Škofjo Loko nam je poslal kar 37 fotografij, od katerih omenjamo najboljše:

- 1 mesto meseca julija – za fotografijo Ni več daleč

- 1 mesto meseca septembra – za fotografijo V jutranji rosi in

- 1 mesto meseca novembra – za fotografijo Jutro v Žetini.

Za konec pa je prihranil še najboljše. Med prvimi enajstimi fotografijami je tako kar 5 njegovih. Naj jih naštejem: že omenjena Ni več daleč, Leskovica se prebuja, Morje, Dišeča murka in nazadnje še fotografija, kateri podeljujemo Priznanje za doseženo 3. mesto – Majhen, velik, najvišji. Avtorju podeljujemo tudi nagrado, in sicer letno članarino PD Gorenja vas. Čestitamo!

- PRIZNANJE za 2. mesto prejme Roman ZUPANC za fotografijo z naslovom OB ZAHODU.

G. Zupanc je na natečaj poslal tri svoja dela: Obsijana koča, Blegoš v poletnem jutru in fotografijo, ki ji sedaj podeljujemo priznanje. Med rednim glasovanjem se to delo ni uvrstilo neposredno v finale. Tja je bila uvrščena naknadno po izbiri enega od članov ocenjevalne komisije. Kaj je komisija videla posebnega na njej? To je fotografija, ki je bila posneta iz drugačnega zornega kota in kljub na prvi pogled zelo prazni sliki je ohranjen pridih pravljičnosti in topline. Širok zajemni kot pa vse skupaj le še poudari. Avtor prejme nagrado, in sicer letno članarino PD Gorenja vas in planinski izlet v organizaciji PD Gorenja vas po izbiri. Čestitamo!

- PRIZNANJE za doseženo 1. mesto prejme Borut ŠORLI, ki je tako postal zmagovalec nagradnega fotografskega natečaja PD Gorenja vas – Ujeti trenutki Blegoša 2011/2012.

Avtor je kot zadnji poslal tri svoja dela: Spust na šnapc, Priprave na spust in Črni Kal. Kar dve od treh je komisija v decembrskem izboru uvrstila na prvo in tretje mesto. Fotografija Priprave na spust se je članom komisije zdela preprosta in obenem enkratna. Pri drugi fotografiji z naslovom ČRNI KAL pa so zapisalo naslednje enotno mnenje: »Spredaj temna preteklost, ki počasi tone v temo in pozabo, zgoraj moderna sedanjost, v ozadju pa gore, ki so večne«. In tej fotografiji je komisija v sestavi: Darko Miklavčič, Denis Bozovičar, Alenka Pivk, Milan Savič in Valentin Bogataj podelila največ točk in jo tako uvrstila na najvišje – 1. mesto.

Za doseženo mesto prejme avtor poleg priznanja še nagrado, in sicer: letno članarino Planinskega društva Gorenja vas (B članstvo), najem koče na Jelencih za 2 dni ter planinski izlet v organizaciji PD Gorenja vas po izbiri. Čestitamo!

Objava rezultatov.pps

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem fotografinjam in fotografom, ki ste pošiljali svoja dela in delili z nami svoj Ujeti trenutek Blegoša.

Najlepše se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste, in so spremljali naša prizadevanja ves čas trajanja natečaja z glasovanjem za svojo( vašo ) najboljšo fotografijo.

Zahvalo izrekamo ocenjevalni komisiji, ki je sprejemala in ocenjevala prejete fotografije.

Pišite nam na naslov: pd.natecaj@gmail.com in nam sporočite svoje vtise o natečaju. Radi bi vedeli, kaj vas je motilo, vam ni bilo všeč ali pa nas pohvalite, če ste bili z izvedbo zadovoljni! Si kaj podobnega želite tudi v letošnjem letu, predlagajte temo.

Avtorji in vsi, ki so pripravili in vodili to akcijo, prvič v zgodovini društva, želimo, da bi si fotografije ogledalo kar največ obiskovalcev. Želja je, da je ne bi gostila le avla osnovne šole v Gorenji vasi, ampak da bi bil vsaj del fotografij razstavljen še kje drugje.