Povzetek

Nagradni fotografski natečaj »UJETI TRENUTKI BLEGOŠA«

Upravni odbor Planinskega društva Gorenja vas je v lanskem letu razpisal nagradni fotografski natečaj z naslovom »Ujeti trenutki Blegoša«.

Trajal je od 1. junija 2011 do 3. januarja 2012.

Na natečaju so lahko sodelovali tako ljubiteljski, kot poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Digitalne fotografije v barvni ali črno beli tehniki je bilo potrebno pošiljati na posebej v za ta namen odprti elektronski naslov. (pd.natecaj@gmail.com) .

Poslane fotografije naj bi vsebovale prepoznaven motiv Blegoša, njegove okolice, zanimive trenutke s poti, ki vodijo na to goro, razgled z njega, njegov rastlinski svet, njegove obiskovalce ipd. Še posebej je bilo opozorjeno, da bodo vse fotografije divjega petelina izločene iz natečaja, saj se je potrebno zavedati, da je poseganje v naravni habitat le tega prepovedano.

Prejete fotografije je ocenjevala komisija v sestavi:

- Darko Miklavčič, vodja komisije fotografskega natečaja pri Planinskem društvu Gorenja vas,

- Denis Bozovičar, fotograf, strokovni vodja komisije,

- Alenka Pivk, predsednica Planinskega društva Gorenja vas ter

- Milan Savič in Valentin Bogataj.

Člani komisije so ocenjevali prejete fotografije samostojno, po svojih strokovnih in estetskih merilih. Ocene pa je bilo potrebno tudi utemeljiti. Tako je komisija enkrat mesečno pregledovala in ocenjevala prispele fotografije, izmed katerih so se glede na doseženo število točk, najboljše uvrstile v finale in s tem v zaključni izbor.

Tudi obiskovalci društvene spletne strani, (www.pdgorenjavas.com), so lahko mesečno izbirali svojo najboljšo fotografijo. Tista, ki je z glasovanjem prejela največ glasov, se je enakovredno uvrstila med finaliste.

Vse izbrane fotografije, tako s strani komisije, kot z glasovanjem po spletu, so bile vsak mesec posebej izpostavljne na društveni spletni strani, avtorji pa nagrajeni z majico oz. kapo našega društva.

Izmed vseh, ki ste/so glasovali za svojo fotografijo meseca, smo mesečno izžrebali po pet nagrajencev, ki so za nagrado prejeli vstopnici za ogled Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Skupaj smo prejeli 116 fotografij, ki jih je poslalo 22 fotografinj in fotografov. V prvih mesecih je prispelo le nekaj nad 20 slik, nato se je število povečevalo, obenem pa je naraščala tudi kakovost poslanih del, tako da je odločitev, da razpis traja več mesecev, bila po naši oceni pravilna.

Komisija je končno izbiro najboljših opravila prejšnji mesec, v januarju 2012. Izbira je potekala med 31. mesečnimi finalisti ter še dodatnimi tremi, ki so si po oceni članov komisije, tudi zaslužile uvrstitev v finale.

Na občnem zboru PD Gorenja vas smo 25.2.2012 podelili priznanja in nagrade najboljšim fotografom.

DIPLOMO za 5. mesto, je prelela Lucija POTOČNIK s Hotavelj, za fotografijo z naslovom PRISPELA NA CILJ.

Mlada fotografinja je na natečaju sodelovala z osmimi deli, od katerih so se kar tri uvrstile finale. Kar dve njeni fotografiji sta bili uvrščeni v mesecu avgustu na 1. in 2. mesto. Prvouvrščena pa je tudi postala tudi fotografija meseca avgusta. Dobro uvrstitev je dosegla še meseca oktobra, ko se je njeno delo z naslovom Jutranja zarja uvrstila na drugo mesto. Čestitamo!

DIPLOMO za 4. mesto, prejme Peter POGAČNIK, za fotografijo z naslovom STRIC MOŽIC.

PRIZNANJE za 3. mesto, prejme Branko KOŠIR, za fotografijo, ki nosi naslov MAJHEN, VELIK, NAJVIŠJI.

PRIZNANJE za 2. mesto prejme Roman ZUPANC za fotografijo z naslovom OB ZAHODU.

PRIZNANJE za doseženo 1. mesto prejme Borut ŠORLI, ki je tako postal zmagovalec nagradnega fotografskega natečaja PD Gorenja vas – Ujeti trenutki Blegoša 2011/2012.

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo vsem fotografinjam in fotografom, ki ste pošiljali svoja dela in delili z nami svoj Ujeti trenutek Blegoša.

Najlepše se zahvaljujemo tudi vsem, ki ste, in so spremljali naša prizadevanja ves čas trajanja natečaja z glasovanjem za svojo( vašo ) najboljšo fotografijo.

Zahvalo izrekamo ocenjevalni komisiji, ki je sprejemala in ocenjevala prejete fotografije.

Pišite nam na naslov: pd.natecaj@gmail.com in nam sporočite svoje vtise o natečaju. Radi bi vedeli, kaj vas je motilo, vam ni bilo všeč ali pa nas pohvalite, če ste bili z izvedbo zadovoljni! Si kaj podobnega želite tudi v letošnjem letu, predlagajte temo.

Avtorji in vsi, ki so pripravili in vodili to akcijo, prvič v zgodovini društva, želimo, da bi si fotografije ogledalo kar največ obiskovalcev. Želja je, da je ne bi gostila le avla osnovne šole v Gorenji vasi, ampak da bi bil vsaj del fotografij razstavljen še kje drugje.

Zahvale :

· Osnovni šoli Ivana Tavčarja Gorenja vas za uporabo prostorov za izvedbo občnega zbora in razstavo izbranih fotografij,

· FotoArt studiu iz Gorenje vasi oz. g Denisu Bozovičarju

· Vezenje Homec - Sandiju Homec iz Fužin

· MIXI Studiu iz Žirov - našteti so s finančnimi sredstvi in s strokovnim svetovanjem pomagali pri organizaciji in izvedbi razstave.

Poročilo o poteku nagradnega fotografskega natečaja Planinskega društva Gorenja vas »Ujeti trenutki Blegoša« sta pripravila Darko Miklavčič in Valentin Bogataj.