Finalne fotografije

Predstavljamo finaliste nagradnega foto-natečaja z naslovom V hribih je lepo.

Fotografije so dodane na stran po naključnem vrstnem redu in vrstni red objave še ne predstavlja dejanske uvrstitve. Nagrajena dela in njihovi avtorji bodo predstavljeni ob priložnostni razstavi na rednem občnem zboru društva.

Razstavo fotografij si bo mogoče ogledati od 13. Februarja do 4. Marca v prostorih osnovne šole Ivana Tavčarja!