Pravila natečaja - Med gorami

Planinsko društvo Gorenja vas

razpisuje nagradni fotografski natečaj z naslovom:

»Med gorami – na poti proti vrhovom«

V letošnjem natečaju iščemo prizore, ki se skrivajo očem fotografa ali pa ostanejo prezrti zaradi »prevelike« želje po čimprejšnji osvojitvi želenega cilja. Tudi »Med gorami« se skrivajo prekrasni motivi vredni pozornosti in trenutka počitka, saj se marsikdaj izkaže, da bistvo popotovanja pot, in ne cilj!

Pogoji za udeležbo:

1. Organizator nagradnega fotografskega natečaja je PD Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas

2. Nagradni fotografski natečaj poteka od 01. 8. 2013 do 05. 1. 2014. Navodila za prijavo na natečaj so objavljena na spletni strani www.pdgorenjavas.com.

3. Prijave se sprejemajo do 05.01.2014 do 24:00h. Udeleženec natečaja bo po uspešno poslani prijavi prejel elektronsko obvestilo, da so bile fotrografije sprejete na natečaj.

4. Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Vsak avtor lahko sodeluje z digitalnimi fotografijami v barvni ali črnobeli tehniki. Natečaj je brezplačen in ni kotizacije! Vsak avtor lahko pošlje do 20 fotografij.

5. Vsak udeleženec natečaja osebno odgovarja za avtorstvo poslanih del.

6. Datoteke se oddajo od 01.08.2013 do 05.01.2014 preko spletne pošte na naslov: pd.natecaj@gmail.com. Prijava naj še vsebuje naslov fotografije, opis fotografije ter kontaktne podatke pošiljatelja.

7. Vsa dela lahko organizator uporabi za predstavitvene namene v medijih in tisku - brez materialnih nadomestil.

8. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice na društvo pa se prenesejo avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Prenos avtorskih pravic je izključen, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji.

9. Digitalne fotografije bo ocenila strokovna komisija v sestavi:

- Darko Miklavčič, vodja odbora fotografskega natečaja pri PD Gorenja vas in predsednik PD Gorenja vas

- Denis Bozovičar, fotograf (strokovni vodja komisije fotografskega natečaja)

- Alenka Pivk, članica komisije

- Milan Savič, član komisije

- Tine Bogataj, član komisije

10. Vsa sprejeta in nagrajena dela bodo na ogled na spletni strani planinskega društva Gorenja vas http://www.pdgorenjavas.com

11. Organizator bo podelil tri nagrade: nagrado za prvo, drugo in tretje mesto ter nagrade za vzpodbudo vsem finalistom.

12. Najboljše fotografije bodo razstavljene v avli OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Razglasitev rezultatov, otvoritev razstave s podelitvijo nagrad bo v mesecu februarju na rednem občnem zboru društva. Datum občnega zbora PD Gorenja vas in datum otvoritve razstave bo organizator natečaja objavil na spletni strani www.pdgorenjavas.com .

V Gorenji vasi 30.6.2013