PRAVILA NATEČAJA - Živali v gorskem svetu

Planinsko društvo Gorenja vas

razpisuje nagradni fotografski natečaj

z naslovom:

»Živali v gorskem svetu«

Vsak pohodnik, ki med hojo v hribih ni preveč glasen in ceni tišino narave, se je na svojih poteh že srečal z zvedavim gamsom, ki je pokukal izza skale, predirnim piskom svizca, ko je opozarjal svoj harem na vsiljivca, ki je prikolovratil mimo. Metulja, ko je letal med gorskimi cvetlicami in iskal sladek nektar ali pa komaj ognili še od jutranjega hladu otrplega gorskega močerada.

Pogoji za udeležbo:

1. Organizator nagradnega fotografskega natečaja je PD Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas

2. Nagradni fotografski natečaj poteka od 01. 12. 2015 do 10. 1. 2016. Navodila za prijavo na natečaj so objavljena na spletni strani www.pdgorenjavas.com.

3. Prijave se sprejemajo do 10.01.2016 do 24:00h. Udeleženec natečaja bo po uspešno poslani prijavi prejel elektronsko obvestilo, da so bile fotografije sprejete na natečaj.

4. Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi iz Slovenije in tujine. Vsak avtor lahko sodeluje z digitalnimi fotografijami v barvni ali črnobeli tehniki. Natečaj je brezplačen in ni kotizacije! Vsak avtor lahko pošlje do 10 fotografij.

5. Vsak udeleženec natečaja osebno odgovarja za avtorstvo poslanih del.

6. Datoteke se oddajo preko spletne pošte na naslov: pd.natecaj@gmail.com. Prijava naj še vsebuje naslov fotografije, opis fotografije ter kontaktne podatke pošiljatelja.

7. Vsa dela lahko organizator uporabi za predstavitvene namene v medijih in tisku - brez materialnih nadomestil.

8. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na društvo pa se prenesejo avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, predelave, elektronske shranitve in prenašanja naprej. Prenos avtorskih pravic je izključen, brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji.

9. Digitalne fotografije bo ocenila strokovna komisija.

10. Vsa sprejeta in nagrajena dela bodo na ogled na spletni strani planinskega društva Gorenja vas http://www.pdgorenjavas.com

11. Organizator bo podelil tri nagrade: nagrado za prvo, drugo in tretje mesto ter nagrade za vzpodbudo vsem finalistom.

12. Najboljše fotografije bodo razstavljene v avli OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Razglasitev rezultatov, otvoritev razstave s podelitvijo nagrad bo v mesecu februarju na rednem občnem zboru društva. Datum občnega zbora PD Gorenja vas in datum otvoritve razstave bo organizator natečaja objavil na spletni strani www.pdgorenjavas.com .