Pravila natečaja - Gorski selfie

Planinsko društvo Gorenja vas in Foto Klub Anton Ažbe

vas vabi k sodelovanju na nagradnem fotografskem natečaju, ki bo potekal od 1.12.2019 do 02.2.2020 z naslovom:

“Vaš gorski selfi portret«”

Cilj je dosežen, pot prehojena, znoj posušen, pogled pa že uprt nazaj, v dolino, domov.

Nekaj pa še manjka. Spomin. Osebna samo-pohvala na družabnih omrežjih ali pa za svoj arhiv. Shranjen v bitih, upodobljen v igrah senc, svetlobe.

Delite z nami svoj spomin, bodite izvirni, zabavni. Ni pomemben obraz, naj govori fotografija, doživetje, občutje, ki je samo vaše in ga želite ohraniti zase ali pa deliti s prijatelji, … nami.

Bodite izvirni. Pustite domišljiji prosto pot. Na fotografijah pokažite občutje ob doživljanju poti, narave. Pokažite nam veselje, razigranost, tudi žalost. Pokažite naravo, igrajte se s senco, svetlobo, barvo, perspektivo. Pokažite opremo, kolo, čevlje, sopotnika. Vas na poteh spremlja kuža, srečate ali opazite žival?

Nekaj idej je za vas prispevala Katja. Sledite ji.

Ne obljubljamo nagrado vsem, vam pa mogoče z našim povabilom pokažemo pot, doživetje. Da pričnete drugače doživljati svoj prosti čas, ki ga namenite rekreaciji, hoji proti vrhu, hoji na svojih poteh.

SREČNO.

Pogoji za udeležbo:

1. Organizator

Organizator nagradnega fotografskega natečaja je Planinsko društvo Gorenja vas, Trata 7, 4224 Gorenja vas

2. Sodelovanje na natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo ljubiteljski in poklicni fotografi, fotografinje (v nadaljevanju udeleženci) iz Slovenije in tujine. Vsak udeleženec lahko sodeluje z digitalnimi fotografijami v barvni ali črno beli tehniki. Natečaj je brezplačen in ni kotizacije!

Vsak lahko pošlje do 10 fotografij.

S prijavo na nagradni natečaj udeleženec soglaša s pravili sodelovanja v nagradnem natečaju in s pogoji, navedenimi v teh pravilih.

3. Potek natečaja

Nagradni fotografski natečaj poteka od 01. 12. 2019 do 02. 2. 2020. Točna navodila za prijavo na natečaj so objavljena na spletni strani www.pdgorenjavas.com.

4. Prijava na natečaj

Prijave se sprejemajo do 02.02.2020 do 24:00h. Udeleženec natečaja bo po uspešno poslani prijavi prejel elektronsko obvestilo, da so bile fotografije sprejete na natečaj.

5. Sprejem fotografij na natečaj

Datoteke se oddajo preko spletne pošte na naslov: pd.natecaj@gmail.com. Prijava naj še vsebuje naslov fotografije, opis fotografije ter kontaktne podatke pošiljatelja. Podatki naj bodo zbrani v priloženi datoteki – npr. excel ali word datoteki.

6. Avtorstvo

Udeleženec jamči organizatorju, da so vsebine, ki jih je oz. jih bo organizatorju izročil, njegova lastna in izvirna avtorska dela, oziroma da ima na delih ustrezne pravice in da z njihovo izročitvijo in prenosom pravic organizatorju ne krši avtorskih in drugih pravic tretjih oseb. Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na društvo pa se prenesejo avtorske pravice do distribuiranja, reproduciranja, dajanja na voljo javnosti, elektronske shranitve. Organizator se zavezuje, da ne bo posegalo v fotografijo v smislu predelave, retuše in bo spoštovalo ter ravnalo v skladu s dobro prakso. Prenos avtorskih pravic je brez vsebinskih, časovnih, prostorskih in drugih omejitev. Vsa dela lahko organizator uporabi za predstavitvene namene v medijih in tisku - brez materialnih nadomestil. Avtor se z oddajo fotografij strinja s temi pogoji.

7. Ocenjevanje in objava del

Digitalne fotografije bo ocenila strokovna komisija. S poslanim elektronskim sporočilom se udeleženec strinja, da bodo oddana dela, če bodo nagrajena ali izbrana v ožji izbor finalistov lahko objavljena tudi v koledarju Planinskega društva Gorenja vas. S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi podatki (ime, priimek, naslov fotografije), če bo njihova fotografija izbrana, objavijo na spletni strani društva in družabnih omrežjih. Vsa sprejeta in nagrajena dela bodo na ogled tudi na spletni strani Planinskega društva Gorenja vas - http://www.pdgorenjavas.com

8. Podelitev nagrad

Organizator bo podelil tri nagrade: nagrado za prvo, drugo in tretje mesto, dve priznanji za četrto in peto mesto ter nagrade za vzpodbudo vsem finalistom. Pri podeljevanju nagrad lahko sodelujejo vsi udeleženci, ki v času trajanja nagradnega natečaja pošljejo elektronsko sporočilo s fotografijo in pripišejo podatke: ime, priimek, e-poštni naslov in kratek opis fotografije. Vsak udeleženec nagradnega natečaja lahko prejme le eno nagrado in je lahko nagrajen samo enkrat ne glede na število oddanih fotografij.

Razglasitev končnih rezultatov bo na rednem občnem zboru Planinskega društva Gorenja vas. O točnem terminu bodo vsi udeleženci obveščeni po e-pošti. Razglasitev bo javna. O razglasitvi zmagovalcev in podelitvi nagrad se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju razglasitve zmagovalcev, poteku razglasitve, nagrajencih ter uri zaključka razglasitve nagradnega natečaja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad sta dokončna in na rezultate pritožba ni možna.

Organizator si v primeru boljšega odziva od pričakovanega pridržuje pravico do spremembe višine nagrad.

Najboljše fotografije bodo razstavljene v avli OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Razglasitev rezultatov, otvoritev razstave s podelitvijo nagrad bo predvidoma v mesecu februarju na rednem občnem zboru društva. Datum občnega zbora PD Gorenja vas in datum otvoritve razstave bo organizator natečaja objavil na spletni strani www.pdgorenjavas.com .

9. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-pošti najpozneje v desetih (10) dneh po zasedanju komisije, seznam nagrajencev pa bo najpozneje v treh dneh po javni razglasitvi zmagovalcev objavljen na spletni strani Planinskega društva Gorenja vas (www.pdgorenjavas.com). Zaželeno je, da se nagrajenci na obvestilo odzovejo v roku 14 dni.

Če nagrajenec v 14 dneh po razglasitvi nagrajencev nagrade ne prevzame, se nagrada pošlje po pošti na naslov, ki ga navede ob prijavi na natečaj. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče.

10. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval v tem nagradnem natečaju, vključijo v zbirko podatkov o udeležencih in naročnikih organizatorja in da se ti podatki obdelujejo za potrebe obveščanja o nagradnem natečaju in obveščanje nagrajencev. Udeleženec nagradnega natečaja organizatorju dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeleženca v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator nagradnega natečaja se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator bo uporabljal posredovane podatke izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih.

V Gorenji vasi 01.6.2019