Vrtec Zala

Vrtec Zala Gorenja vas

Trata 40

4224 Gorenja vas

Mentorice:

Branka Pavkovič, Ana Potočnik, Tanja Štibelj, Brigita Klemenčič, Urška Pelipenko, Špela Prezelj, Suzana Pustovrh in

Sonja Bevk, koordinatorka programa.

V šolskem letu 2016/2017 smo v programu Ciciban planinec sodelovale štiri skupine otrok: dve iz vrtca Zala in dve iz vrtca Dobrava. Vključenih je bilo 84 otrok. Spremljale smo jih vzgojiteljice: Branka Pavkovič, Ana Potočnik, Tanja Štibelj, Brigita Klemenčič, Urška Pelipenko, Špela Prezelj, Suzana Pustovrh in Sonja Bevk, koordinatorka programa.

Za vsak pohod smo starše predhodno obvestili na oglasnih deskah, preko e-asistenta ali z zapisom črke P na roke otrok v skupini najstarejših otrok. Otroci so bili primerno obuti in oblečeni, s seboj so imeli nahrbtnik, v katerih so nosili pijačo, frutabelo in malico, ki smo jo dobili v vrtcu (sadje ali žemljica).

Na pohode smo se odpravljali v jutranjih urah (takoj po zajtrku), tako da smo imeli dovolj časa, da smo otrokom zagotovili tudi čas za počitek, opazovanje okolice, pogovor, prosto igro ali vodeno dejavnost.

Vsi otroci so na vrhu komaj čakali, da so dobili štampiljko – eno na roko, drugo pa v knjižico. V vrtcu pa je vedno sledilo risanje vtisov v knjižico Cicibana planinca.

V vrtcu Dobrava so se odpravili na 9 pohodov:

- Sveti Urban,

- Žabjo vas,

- Slajko,

- Volčjo Njivo,

- Jejdovo Brdo,

- Sveti Križ,

- Pretovč,

- Jermanca (2013), Vinharje (2014),

- Poljane.

V Vrtcu Zala smo hodili na pohode združeni otroci skupin 5 in 6. Odpravili smo se na/v:

- Žabjo vas,

- Sv. Urban,

- Pretovč,

- Peskokop Lajše,

- Sv. Križ,

- Hlavče njive,

- Brda,

- Bevkov vrh (vključen avtobusni prevoz),

- Jermanca,

- K Ferjanc,

- Mala ob Rapalski meji – pohod skupaj s starši v popoldanskem času (igr. 6).

Na roditeljskem sestanku smo spodbudili starše, da se skupaj z otroki odpravijo na pohod in v vrtec prinesejo listek z žigom, ki so jih otroci v vrtcu prilepili v knjižice in narisali risbice.

Za vsake 4 pohode so otroci v knjižice nalepili nalepke kot nagrade za dosežen uspeh. Prav vsi otroci so nalepili po dve nalepki, veliko pa tudi tretjo, saj so pridno hodili na pohode tudi s starši in prinašali žige v vrtec.

Gorenja vas, junij 2017 Sonja Bevk,

vodja programa Ciciban planinec

Planinci Gorenje vasi

"Smo mladi planinci iz Gorenje vasi,

ko pridemo v gore vsak nas pozna.

Tri hojla , rija, rija, rija, hojla rija rom

tri hojla rija, rija , rija rom pom!

Klobuk in nahrbtnik, pa čevlje na noge,

ko vsi smo veseli, da gremo v gore.

Tri hojla , rija, rija, rija, hojla rija rom

tri hojla rija, rija , rija rom pom!

Ko pridemo v kočo se imamo lepo,

še drugi planinci, pa z nami zapojo.

Tri hojla , rija, rija, rija, hojla rija rom

tri hojla rija, rija , rija rom pom!"