Izkaznica društva

Izkaznica društva:

Planinsko društvo Gorenja vas

Sestranska vas 14

4224 Gorenja vas

TRR: 07000 0000 188 367 - Gorenjska banka Kranj

Davčna. št.: SI 91658659

Matična št.: 5128196000

Člani upravnega odbora:

Odgovorna oseba društva: Rafael Krvina (predsednik) tel.: 031/327-681; e-naslov: rafko.krvina@gmail.com

Tajnica: Marta Pintar

Blagajnik: Silvo Pivk

Gospodar: Drago Trček

Član: Viktor Kržišnik

Član: Simon Miklavčič

Članica: Marija Prosen

Članica: Darja Krek

Član: Darko Miklavčič

Članica: Neža Erznožnik

Član: Primož Kokalj

Član: Igor Klemenčič

Nadzorni odbor:

Maruša Tušek

Stanka Brišar

Andreja Miklavčič

Častno sodišče:

Matjaž Kumer

Nežka Bozovičar

Roman Pagon