Izkaznica društva

IZKAZNICA DRUŠTVA:

Planinsko društvo Gorenja vas

Sestranska vas 14

4224 Gorenja vas

TRR: 07000 0000 188 367 - Gorenjska banka Kranj

Davčna. št.:    SI 91658659

Matična št.:     5128196000


ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

Odgovorna oseba društva:  Rafael Krvina (predsednik) tel.: 031/327-681; e-naslov: rafko.krvina@gmail.com

Matija Rihtaršič – blagajnik

Bernarda Jelovčan – tajnica

Drago Trček – gospodar

Andrej Jelovčan – gospodar (tehnični)

Aljaž Razložnik - član

Jure Trlep – član

Neža Erznožnik - članica

Rado Filipič – član

Vesna Šinkovec Rihtaršič – članica


ČLANI NADZORNEGA ODBORA :

Silvo Pivk

Darja Krek

Andreja Miklavčič

 

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Marija Prosen

Marta Pintar

Matjaž Kumer