Izkaznica društva

IZKAZNICA DRUŠTVA:

Planinsko društvo Gorenja vas

Sestranska vas 14

4224 Gorenja vas

TRR: 07000 0000 188 367 - Gorenjska banka Kranj

Davčna. št.: SI 91658659

Matična št.: 5128196000


ČLANI UPRAVNEGA ODBORA:

Odgovorna oseba društva: Rafael Krvina (predsednik) tel.: 031/327-681; e-naslov: rafko.krvina@gmail.com

Silvo Pivk – blagajnik

Marta Pintar – tajnica

Drago Trček – gospodar

Andrej Jelovčan

Darko Miklavčič

Jure Trlep

Luka Peternel

Marija Prosen

Neža Erznožnik


ČLANI NADZORNEGA ODBORA :

Stanka Brišar

Andreja Miklavčič

Darja Krek

ČLANI ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Bernarda Jelovčan

Matjaž Kumer

Roman Pagon