Prijatelji Jelenc

PD Gorenja vas

vabi vse ljubitelje Blegoša in obiskovalce zavetišča na Jelencih

k sodelovanju v 10. sezoni akcije

“Prijatelji Jelenc”

Cilj akcije “Prijatelj Jelenc” je, da planinci dosežejo tekom sezone čim več vzponov na Blegoš po označenih planinskih poteh, ki vodijo mimo zavetišča na Jelencih.

Rezultati se vsako leto razglasijo na srečanju, katerega datum bo naknadno objavljen na spletni strani www.pdgorenjavas.com in v zavetišču na Jelencih.

Najbolj vztrajne »Prijatelje Jelenc« bomo ob zaključku akcije nagradili s praktičnimi nagradami!

Pogoji za sodelovanje:

- V akciji lahko sodeluje vsak član PZS ali gornik/ca, ki se med vzponom na Blegoš ali sestopu z njega, ustavi v/pri Zavetišču na Jelencih.

- Vpisi v knjigo »prijateljev Jelenc« so mogoči v času, ko je zavetišče na Jelencih odprto, to je za vikende (sobota, nedelja) in praznike (OSNP) od 6. marca do 29. avgusta 2021

- Zavetišče bo predvidoma odprto:

o od meseca Marca do konca meseca Maja za vikende (sobota, nedelja) in praznike (OSNP)

o od meseca Junija do konca meseca Avgusta pa ob nedeljah in praznikih po »sistemu 24 ur« (ONP)

- Izven časa odprtja Zavetišča na Jelencih, vpisi niso mogoči.

- Urnik obratovanja zavetišča ter trenutno dežurni člani so objavljeni na društvenih spletnih straneh ali na facebook skupini »Prijatelji Jelenc« ter v zavetišču.

- Kot potrdilo vzpona se šteje vpis udeleženca v posebno knjigo, ki se med sezono nahaja v zavetišču. Vpisuje se z imenom in priimkom ter krajem bivanja.

- V istem dnevu ima lahko vsak udeleženec le en vpis. Vpise pregleduje posebna komisija, ki jo predlaga Upravni odbor društva.

- Če kdo ugotovi, da sta dva udeleženca z enakim imenom in priimkom, naj poleg imena vpiše še drug razpoznavni znak.

- Vsak udeleženec mora voditi tudi rubriko – “število vpisov”, ker bo ta podatek osnova za končno evidenco.

- Vsak sodelujoči, ki med trajanjem akcije zbere 10 ali več vpisov, bo za nagrado na zaključnem srečanju, prejel športno majico z logotipom društva. Majica bo na voljo tudi vsem ostalim udeležencem. Najboljši pa prejmejo še posebne nagrade.

Vsa obvestila v zvezi z akcijo bodo objavljena v pisni obliki v zavetišču na Jelencih in na spletni strani www.pdgorenjavas.com. PD Gorenja vas si pridržuje pravico do sprememb pravil akcije.

UO PD Gorenja vas