Redni izleti

 SEZNAM IZLETOV V LETU 2024

Izleti PD Gorenja vas 2024.docx

OPOMBA:


Vodniški odsek si pridružuje pravico do spremembe poti, datuma ali odpovedi ture oziroma pohoda, v primeru nezadostnega števila udeležencev, slabega vremena ali drugih objektivnih razlogov. Udeleženci morajo biti za turo oziroma pohod ustrezno pripravljeni in opremljeni. Vodnik ture oziroma pohoda ima pravico zavrniti udeleženca pred ali med turo, če je le ta neprimerno opremljen ali je nedisciplinan. Udeleženci hodijo na lastno odgovornost. 

Vse informacije dobite ob prijavi pri vodnikih, ki vodijo ture oziroma pohod.


Za prijave kontaktirajte vodnike, ki vodijo izlet:

Vodniki vodniškega odsek PD Gorenja vas:


Zorka Jereb, tel. 040 270 314 – načelnica

Franci Fortuna, tel. 041 451 684

Drago Trček, tel. 031 364 859

Neža Erznožnik, tel. 041 465 583

Darja Krek, tel. 031 247 915

Rafael Krvina, tel. 031 327 681

Božena Pisk, tel. 040 177 654

Matej Zajc, tel. 041 871 627