Franci Fortuna - 70 let

Franci Fortuna - podelitev Spominske plakete Planinske Zveze Slovenije


V soboto 2. decembra smo se planinci PD Gorenja vas, štirje, zapeljali v Ljubno ob Savinji. Na podelitev najvišjih priznanj PZ Slovenija. Z nami je šel prejemnik priznanja Franci Fortuna. Na slavnostni prireditvi je Franci Fortuna prejel spominsko plaketo PZS. Ob njegovi 70 letnici.

Franciju čestitamo še enkrat.

 

Utemeljitev njegovega dela za prejem spominske plakete PZS:

Franci Fortuna je aktiven v PD Gorenja vas od samega začetka. V vsem tem obdobju je bil dejaven na vseh področjih planinske organizacije. Bil je predsednik. Trikrat. V letih 1977 – 1978, 1989 – 1991 in 2005 – 2009. Bil je eden glavnih društvenih organizatorjev pohoda na Blegoš, ki traja že vse od leta 1976. Že od leta 1982 je planinski vodnik in je postal leta 2018 častni planinski vodnik PZS. Bil je gospodar zavetišča GS na Jelencih, prav tako dežuren v vseh letih zavetišča od leta 1985. Še posebno pomembno funkcijo je opravil pri urejanju lastništva zavetišča GS na Jelencih v zadnjem mandatu. Po upokojitvi je vodil številne izlete upokojenske sekcije in kasneje pri društvu upokojencev za poljansko dolino. Z vsem naštetim je vpet v planinsko društvo Gorenja vas skoraj 50 let. To so le naštevanja njegovih funkcij v društvu. Potrebno pa je dodati nekaj več. Potrebno je dodati človeško plat njegove osebnosti. Franci je kot človek, kot osebnost znal ob vsem društvenem dogajanju ohranjati vsakokrat razsodnost, mirnost in tehtnost pri odločitvah. Na umirjen način je znal povedati dejstvo, povedati kritiko in prikimati pravemu razmišljanju. Znal se je približati ljudem, znal nasmejati in tudi postaviti meje človeškemu pretiravanju. Tudi v planinskih vrstah.

V letošnjem letu, na Erjavčevi koči pod Vršičem, je kljub slabšemu zdravstvenemu stanju znova podaljšal vodniško licenco. Čeprav v zadnjem mandatu ni član upravnega odbora ali član ožjih skupin pri odločanju društvenih zadev, se radi obračamo k njemu na pogovor in iz pogovora razberemo njegovo pritrjevanje k pravim odločitvam.

Planinstvo je bilo del življenja Francija Fortuna. V petdestih letih je prehodil številne slovenske vršace, vodil izlete po Balkanu in društvu PD Gorenja vas dajal potrebno energijo in zavzeto delo. Brez zahvale ob prehodu v skorajšnje 70 leto življenja Franciju bi bila društena napaka. Zato je predlog, da Franci Fortuna iz Gorenje vasi prejme spominsko plaketo PZS na mestu! Pridružite se našemu predlogu!

Hvala!