Planinsko društvo Gorenja vas - 40 let

SLAVNOSTNI NAGOVOR PLANINCEM NA OBČNEM ZBORU

ob 40-letnici PD,  8. marca 2014

Ko se je rodilo planinsko društvo Gorenja vas sem bil še ne desetletni nadobudnež. Otroški spomin je trajen in neizbrisen, če otrok živi v lepi naravi, pogled od doma pa nese naokrog do najvišjih domačih hribov. Z leti, ko človek raste, ni več zadovoljen le s temi pogledi, željá je mnogo in ko nekega dne pogledaš na svojo vas z vrha, postane hrepenenje iz leta v leto večje. Tako rasteš, pridobiš izkušnje; začne se hribovska pot posameznika, planinca, ki vedno bolj ceni tisto, kar mu je težko dosegljivo in z naporom pridobljeno.

Podobno je tudi z razvojem društva. Začne se z načrtovanji, s prvimi težavnimi in negotovimi koraki in idejami, ter nadaljuje z vse bolje izdelanimi načrti in uresničenimi cilji.

Ideja o planinskem društvu v Gorenji vasi, je med ljudmi in v kraju vedno imela dovolj podpore in bila dovolj trdna ter ostala neomajna do današnjih dni.

Največje bogastvo društva ste seveda ljudje – konkretno planinci in planinke in tako naj ostane tudi v prihodnje. Planinsko društvo bo še vnaprej gojilo tovarištvo in prostovoljno delo ter imelo posluh za vse, ki boste želeli sodelovati pri nadaljnjem delovanju in razvoju. Še vnaprej bo opravljalo svoje poslanstvo na področjih varovanja narave, organiziranja gorskega in planinskega vodništva, vzgajanja in izobraževanja članstva, vzgoje strokovnih kadrov, planinskih vodnikov in vodnic, markacistov, varuhov gorske narave, mentoric in mentorjev mladinskih skupin. Svoje člane bo še vnaprej spodbujalo k aktivnemu doživljanju narave, predvsem gora, spoznavanju naravnih lepot, kulturnih znamenitosti in skrbelo za organizirano in varno rekreacijo vseh generacij. Delovalo bo pri vzgoji najmlajših, da bodo ti zrasli z zavestjo, da je potrebno do narave in okolja, v katerem tako radi živimo in  »žrtvujemo« svoj prosti čas, biti  spoštljiv in obziren do vseh, ki tako ali drugače v njem prebivajo.

Skrbelo bo, da bo tudi v prihodnje živela ideja Slovenskega Planinskega Društva izpred 120-ih let: o vzgoji članov v skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju. Razvijalo bo dobre planinske navade in običaje, ki so zapisani v Častnem kodeksu vseh slovenskih planincev.

Idej v društvu ne bo zmanjkalo. Ravno tako tudi zagnanosti ne, in ni bojazni, da v prihodnje zastavljenih ciljev ne bi uspešno prenašali v prakso.

Ob letošnjem jubileju društva je izšel tudi spominski zbornik. 40 let je dovolj dolga doba, da se lahko zazremo v preteklost in naredimo obračun na prehojeno pot. Ta pot je najlepše ponazorjena na dveh fotografijah zavetišča Jelenci, ki sta odtisnjeni na zadnji strani zbornika. Dokument je pričevanje vseh tistih posameznikov, ki so v minulih desetletjih gradili, da lahko vsi, ki danes v društvu delujemo, zremo z optimizmom v prihodnost.

Naj se s tega mesta zahvalim vsem članom Komisije za pripravo in izvedbo jubileja 40-letnice PD Gorenja vas, ki je bila obenem tudi v vlogi uredniškega odbora. Tako izrekam posebno  zahvalo urednici zbornika Majdi Debeljak, vodji komisije Valentinu Bogataju, lektorici Mariji Kokalj in seveda vsem, ki ste s svojim prostovoljnim delom ali avtorskimi prispevki pripomogli pri nastajanju tega dokumenta. Zahvalo izrekam tudi Etiketi - Tiskarni d.d. in vsem donatorjem, ki jih lahko vidite na platnu tukaj za mano. S svojimi prispevki ste omogočil, da je društvo zmoglo ta kar precejšen finančni zalogaj.

Ob 40-letnici planinskega društva izrekam iskrene čestitke vsem članicam in članom ter želim veliko uspehov in optimizma pri nadaljnjem delu in veliko lepih doživetij na gorskih poteh.

Darko Miklavčič, predsednik PD Gorenja vas

Beseda ob jubileju

Majda Debeljak

Pogled nazaj ob koraku naprej

Življenje ene generacije je kratko, ko ga primerjamo z zgodovino. In je celo kratko

v primerjavi s spomini, ki jih zmorejo živeči ljudje. V okoljih, kjer se združujejo planinci okrog svojega društva, so spomini navadno bogati in jih je mnogo. Zapisani

v arhivu. Tako okolje je Gorenja vas z okolico, majhna skupnost velikih ljubiteljev

gora.

PD Gorenja vas je sprejelo sklep, da svojo štiridesetletnico v letu 2014 počasti

tudi z zbornikom, v katerem bo zbranih čim več podatkov o preteklem in tudi sedanjem življenju društva ter kronološki zapisi dogodkov.

Če pomeni zbornik korak naprej pri spoznavanju razvoja PD, pa še zdaleč ne

predstavlja vsega, kar bi zaslužilo objavo. Morda niso vse teme obravnavane

tako, kot bi lahko bile. Zato verjamem, da je ta zbornik le prvorojenec in bo v prihodnje nastala še kakšna društvena publikacija.

Lahko pa rečem, da je vse napisano delo domače pameti. Vse smo napisali domačini planinci, starejši bolj spomine, mlajši smo zbrali dejstva, naredili preglednice in iz bogatega fotografskega gradiva izbrali najbolj pričujoče fotografije ter

najstarejše dokumente. Ni enostavno zapisati stvari tako, da bi bile čim bolj veren

dokaz preteklosti in da ne bi kdo kaj pomembnega izpustil ali koga prizadel. Vsi

avtorji smo imeli dober namen in bo največja nagrada, če boste to opazili. Morda

se je prikradla tudi kakšna napaka; bodite prizanesljivi in jo dobronamerno spreglejte.

Hvaležna sem vsem avtorjem besedil. Izrekam veselje ob jubileju in poklon vsem

članom, ki so pripomogli k razvoju društva!

Če je v poročilu za občni zbor ’76 prva predsednica Mirjana Puc zapisala, da je

poročilo kratko, kot je kratko delovanje našega društva, pa je po štirih desetletjih

delovanja društva zrelo z istim poslanstvom in istimi vrednotami, kot so ideje slovenskih planincev že 120 let. Skromnost, srčnost, spoštljivost ..., kot je poudaril

sedanji predsednik Darko Miklavčič.

Tudi v svetopisemskem jeziku pomeni štirideset let zrelost, polnost. Štiri desetletja

Planinskega društva Gorenja vas so torej zgovoren dokaz zrelosti; dokaz, da v teh krajih živijo ljudje polni telesnih, pa tudi duhovnih moči. Rezultati generacij planincev, ki so začele pisati zgodovino društva, naj bodo spodbuda bodočim vodilnim članom, da bo društveno delo povezovalno in program privlačen za mlajše in starejše planince. Tudi sama Poljanska dolina je táko privlačno okolje, v katerem lahko vsak najde svoj mir. Izkoristimo to naravno danost. Ko se odpravimo z društvom na pot, imejmo ob primerni kondiciji s seboj hrepenenje po odkrivanju novega, veselo srce, navdušenje nad videnim.

Bodimo drug drugemu nasmejani prijatelji in sogovorniki na planinskih poteh!

ga. Majda Debeljak je urednica Zbornika 1974-2014 PD Gorenja vas

vir: 40 let Planinskega društva Gorenja vas 1974-2014

Dnevni red občnega zbora:

Uradni del:

            1.    Otvoritev in pozdrav udeležencev

            2.    Izvolitev organov Občnega zbora

            3.    Poročila o delu v letu 2013

            4.    Predstavitev programa za leto 2014

            5.    Razprava o poročilih in o programu za leto 2014

            6.    Sprejem poročil in programa za leto 2014

            7.    Pozdravne besede gostov Občnega zbora

            8.    Razno

Slavnostni del:

        Ob 40-letnici delovanja

        Planinskega društva Gorenja vas

        vas vljudno vabimo na

       slavnostni občni zbor

        s podelitvijo jubilejnih zahval zaslužnim članom,

        imenovanjem častnih članov društva,

        s predstavitvijo Zbornika 40 let PD Gorenja vas,

        z razglasitvijo rezultatov fotografskega natečaja

        »Med gorami – poti proti vrhovom«

        ter odprtjem fotografske razstave,

        ki bo v soboto, 8. marca 2014, ob 18. uri

        v OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi.

        V kulturnem programu na prireditvi bodo sodelovali

        pevska skupina Cantabile, SORARMONICA – trio

        in učenci OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas.

        Prireditev bo vodila Damjana Peternelj.

                                                                Predsednik

                                                                Darko Miklavčič

Celotno foto galerijo si lahko ogledate na tej povezavi:  Občni zbor članov PD Gorenja vas - 2014

Predogled galerije pa je na voljo spodaj!