Prapor društva

PRAPOR - PD Gorenja vas

UTEMELJITEV ZAMENJAVE DRUŠTVENEGA PRAPORA

Simbol vsakega društva je društveni prapor. Planinsko društvo Gorenja vas je bilo ustanovljeno leta 1974. Pobudnik ustanovitve je bil akademski kipar Tone Logonder.

Ko je bilo napolnjeno desetletje, je prišel čas, da je društvo pripravilo prapor med drugim tudi zato, da se na pomembnejših praznovanjih z njim predstavi. Društvo je prapor prevzelo in slovesno razvilo ob 10-letnici ustanovitve in svojega delovanja in sicer 26. maja 1984, ko je društvo vodil Marko Miklavčič.

Tudi takrat je takratna tajnica Silva Strel pripravila razpis za pridobivanje darovalcev. Razposlane so bile prošnje delovnim organizacijam, obrtnikom, ostalim planinskim društvom in zbiralo prispevke, za trak 4.000, zlati žebljiček 1.000 in srebrnega po 700 dinarjev. Prispevali so tudi vsi člani UO, NO, ČR poleg tega pa je vsak član odborov zbral še po štiri prispevke.

Tako je bilo je 6 darovalcev za spominski trak, 51 darovalcev za zlati in 23 za srebrni žebljiček. Društvo je na način zbralo 91.000 dinarjev

Znak PD je osnoval akademski kipar Anton Logonder, prapor je izdelalo podjetje Vezenine M. Ercigoj iz Ljubljane. Prvi praporščak je postal Pavle Čadež, prapor pa je razvil g. Branko Selak, direktor podjetja Marmor Hotavlje, ki ga je društvo tudi zaprosilo za botrstvo.

Dobrih 30 let kasneje je prišel čas, da je postal prapor zgodovinsko preživet, zato smo se v društvu odločili, da starega zamenjamo z novim.

Pobudo za zamenjavo je na seji UO podal Franci Fortuna. Kaj kmalu so stekle priprave. Pozanimati se je bilo potrebno glede izdelovalca, cene …

Ker pa se je že bližal 40. pohod na Blegoš so aktivnosti do poletnih mesecev malo zamrle.

Še pred poletjem je bilo na seji UO odločeno, da je rok za izdelavo do prihodnjega občnega zbora. Ponovno so stekle priprave, ki sem jih tokrat vodil sam.

Tako smo se odločili za izvajalca, tudi tokrat za podjetje Vezenje Ercigoj. Na več sestankih UO se odločili za novo podobo, hkrati pa razmišljali o finančni konstrukciji. Prosili smo vas, da nam pri tem priskočite na pomoč z denarnim prispevkom. Odzvali ste se!

Prapor smo na sedežu podjetja Vezenje Ercigoj, člani društva prevzeli 27. februarja.

Sedaj je tu pred vami!

Naj se v imenu društva zahvalim vsem donatorjem, ki ste vsak po svojih močeh prispevali, da je društvo lažje zmoglo strošek nabave.

Prispevali ste: 28 zlatih žebljičkov, 14 srebrnih žebljičkov, občina GvP pa je prispevala donacijo za slavnostni trak.

Prošnja za donacijo

Planinsko društvo Gorenja vas je bilo ustanovljeno leta 1974. Pobudnik ustanovitve je bil akademski kipar Tone Logonder, ki je bil v tistem času učitelj likovne vzgoje v gorenjevaški osnovni šoli. Hitro je okrog sebe zbral somišljenike ter ljubitelje gora in novoustanovljeno društvo je pričelo uspešno opravljati svoje poslanstvo, vse do danes.

V dosedanje delovanje društva je vtkano prizadevanje kar nekaj generacij planinskih zanesenjakov, ki so in še vedno iz ljubezni do planinstva in spoštovanja do sočloveka prispevajo svoje znanje, izkušnje ter veliko ur prostovoljnega dela. Poslanstvo Planinskega društva Gorenja vas in celotne slovenske planinske organizacije je: Planinstvo kot način življenja.

Simbol vsakega društva je tudi društveni prapor. Žal je sedanji prapor Planinskega društva Gorenja vas oblikovno in izvedbeno zastarel, zato smo se odločili, da ga nadomestimo z novim.

Izdelava novega prapora bo seveda povezana z določenimi stroški.

Prosimo vas, da nam pri tem priskočite na pomoč z denarnim zneskom. Za prispevanih 20,00 € pripada donatorju srebrni, za 30,00 € pa zlati žebljiček, nameščen na drogu prapora z vpisanim imenom posameznega darovalca ali podjetja.

Kot donatorji bi izkazali naklonjenost društvu in njegovemu humanemu poslanstvu.

Sredstva zbiramo:

- na TRR št.: 07000 0000 188 367, odprtem pri Gorenjski banki Kranj.

(na položnico prosimo, da označite namen plačila – DONACIJA!!)

- v času dežurstva v zavetišču na Jelencih

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na GSM številki 040 235 869, Darko Miklavčič ali po e-pošti: dare.mi@gmail.com oziroma pdgorenjavas@pzs.si.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Lep planinski pozdrav!

Gorenja vas, 12. 10. 2016

Seznam donatorjev

Donacija za svečani trak: Občina Gorena vas - Poljane

Najlepša hvala vsem!

11. marec 2017 Darko Miklavčič predsednik PD Gorenja vas