Poročila - Občni zbor 2014

OBČNI ZBOR

PLANINSKEGA DRUŠTVA GORENJA VAS,

dne 8. marca 2014

DNEVNI RED

                                                                                                    1) Otvoritev in pozdrav udeležencev

                                                                                                    2) Izvolitev organov občnega zbora

                                                                                                    3) Poročila o delu v letu 2013

                                                                                                    4) Predstavitev programa za leto 2014

                                                                                                    5) Razprava o poročilih in o program za leto 2014

                                                                                                    6) Sprejem poročil in programa za leto 2014 

                                                                                                    8) Predstavitev in sprejem novih pravil PD Gorenja vas

                                                                                                    7) Pozdravne besede gostov občnega zbora

                                                                                                    8) Razno