Poročila - Občni zbor 2014

OBČNI ZBOR

PLANINSKEGA DRUŠTVA GORENJA VAS,

dne 8. marca 2014

DNEVNI RED

1) Otvoritev in pozdrav udeležencev

2) Izvolitev organov občnega zbora

3) Poročila o delu v letu 2013

4) Predstavitev programa za leto 2014

5) Razprava o poročilih in o program za leto 2014

6) Sprejem poročil in programa za leto 2014

8) Predstavitev in sprejem novih pravil PD Gorenja vas

7) Pozdravne besede gostov občnega zbora

8) Razno