Poročila - Občni zbor 2015

OBČNI ZBOR

PLANINSKEGA DRUŠTVA GORENJA VAS,

dne 28. februarja 2015

DNEVNI RED

1. Otvoritev in pozdrav udeležencev

2. Izvolitev organov občnega zbora

3. Poročila o delu v letu 2014

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava o poročilih in sprejem poročil

6. Razrešnica starih organov

7. Volitve novih organov društva

8. Program dela v letu 2015 in informacija o višini članarine za leto 2015

9. Pozdravne besede gostov Občnega zbora

10. Predlog in glasovanje o ustanovitvi vodniškega odseka

11. Razno