Poročila - Občni zbor 2017

VABILO

Upravni odbor Planinskega društva Gorenja vas

vabi vse planince, ljubitelje hribov in gora,

na REDNI LETNI OBČNI ZBOR DRUŠTVA

ki bo v soboto, 11. marca 2017, ob 18. uri v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi

Uvodni del:

Potopisno predavanje:

- Fani Debenec – Madeira ter kratka predstavitev planinskega izleta v letu 2017 na otok HVAR v izvedbi turistične agencije Balkanika; www.balkanika.si/potovanja

Slavnostni del:

- Slavnostno razvitje novega prapora PD Gorenja vas s programom

Dnevni red Občnega zbora:

1. Otvoritev in pozdrav udeležencev

2. Izvolitev organov Občnega zbora

3. Poročila o delu v letu 2016

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava o poročilih in sprejem poročil

6. Dopolnitev statuta PD Gorenja vas

7. Razrešnica starih organov društva

8. Volitve novih organov društva

9. Program dela v letu 2017 in informacija o višini članarine za leto 2017

10. Pozdravne besede gostov Občnega zbora

11. Razno

Po Občnem zboru:

- Razglasitev rezultatov fotografskega natečaja »Viharniki – uporniki previsnih sten«

- Družabno srečanje

Predsednik

PD Gorenja vas: Darko Miklavčič