Poročila - Občni zbor 2018

VABILO

Na osnovi 26. člena statuta PD Gorenja vas sklicujem

REDNI OBČNI ZBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA PD GORENJA VAS

ki bo v soboto, 17. februarja 2018 ob 18. uri v OŠ Ivana Tavčarja v Gorenji vasi

Uvodni del:

Potopisno predavanje:

- kratka predstavitev planinskega izleta v letu 2018 po Srbiji (turistična agencija Balkanika)

Dnevni red Občnega zbora:

1. Otvoritev in pozdrav udeležencev

2. Izvolitev organov Občnega zbora

3. Poročila o delu društva v letu 2017

4. Poročilo verifikacijske komisije

5. Razprava o poročilih in sprejem poročil

6. Pozdravne besede gostov Občnega zbora

7. Program dela v letu 2018 in informacija o višini članarine za leto 2018

8. Razno

Po Občnem zboru:

razglasitev rezultatov in nagrajencev fotografskega natečaja »Voda v gorah« ter otvoritev razstave najboljših fotografij natečaja

družabno srečanje

Predsednik UO PD Gorenja vas Rafael Krvina