Častni člani

Častni člani Planinskega društva Gorenja vas

Mihael Debeljak

Peter Jelovčan

Franci Fortuna

Drago Trček

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA - obrazložitev

FRANCI FORTUNA

Franci Fortuna je bil rojen 21. 9. 1953

Franci Fortuna je aktiven v PD Gorenja vas od samega začetka, od leta 1974. V vsem tem obdobju je bil dejaven na vseh področjih planinskega društva. Predsednik, idejni vodja blegoških pohodov, planinski vodnik s štiridesetletnim delom, gospodar zavetišča na Jelencih, dežuren na Jelencih, prisoten pri vseh delovnih akcijah in tako naprej. Poznan kot planinec ne le društvenim članom, temveč tudi v širšem smislu gorenjskega planinskega življenja. V lanskem letu je dopolnil sedemdeset let in prejel spominsko plaketo Planinske zveze Slovenije.

Zaznamovano društveno delo, še posebno pa njegova človeška plat sta bili vodilo za lahko odločitev upravnega odbora za podelitev naziva častnega člana društva. Franci je kot človek, kot osebnost znal ob vsem društvenem dogajanju ohranjati vsakokratno razsodnost, mirnost in tehtnost pri odločitvah. Na umirjen način je znal povedati dejstvo, povedati kritiko in prikimati pravemu razmišljanju. Znal se je približati ljudem, znal nasmejati in tudi postaviti meje človeškemu pretiravanju. Franci hvala.

Gorenja vas, 16. februarja 2024

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA - obrazložitev

DRAGO TRČEK

Drago Trček je bil rojen 28. 11.  1955

Dargo Trček, Francijev sopotnik skozi vsa leta društvenega dogajanja. Prav tako dejaven na vseh področjih društva. Predsednik, več kot štirideset let planinski vodnik, sodeloval pri vodenju izletov mentoricam šolskih planinskih krožkov, bil pripravljen markirati blegoška pota. Na blegoških pohodih je bil prisoten petinštirideset krat. Pomagal graditi Jelence, bil vsa leta dežuren, zadnjih deset let je Drago gospodar na Jelencih, gospodar z veliko začetnico. Drago je prejemnik zlatega častnega znaka Planinske zvez Slovenije in je v društvu prepoznaven član.

Prav tako upravni odbor na predlog predsednika društva ni veliko premišljeval o podelitvi Dragotu Trčku naziva častni član društva. Drago je nam članom, podkovan s tehničnim znanjem, z občutkom za izvedbo, z redoljubnostjo gospodarja pokazal način, kako ohranjati društveno imovino. In - z veselim značajem, ki je le malokrat kazal nejevoljo ali zdolgočasenost, ter v pogovorih s pravo mero neposrednosti dosegal žlahtne učinke našega petdesetletnega dela. Drago hvala.

Gorenja vas, 16. februarja 2024

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA - obrazložitev

MIHAEL DEBELJAK

Mihael Debeljak je bil rojen 29. 9. 1942.

Že od otroških let dalje je velik ljubitelj narave. Izpred svoje rojstne hiše na Trati pri Gorenji vasi je občudoval okoliške hribe, še posebno Blegoš, ki se mu je kazal v daljavi kot mogočen varuh nižjih sosedov. Vse je rad obiskoval, spoznaval njihove razsežnosti in pestre podobe v vseh letnih časih. Izkušnje s srečanji z njimi je rad delil s prijatelji, saj je vesel in družaben človek. Zato ni čudno, da se je kmalu po ustanovitvi vključil v domače planinsko društvo.Udeleževal se je društvenih pohodov v domače in tuje hribe. S svojim odnosom do narave, odgovornostjo do prejetih dolžnosti in z zanesljivotjo pri izvedbi zaupanih nalog, je bil zgled članom društva. Prav zato so mu zaupali delo planinskega vodnika in kasneje markacista.

Kar dvajset let je bil planinski vodnik. Lahko rečemo, da je to poslanstvo opravljal v najbolj žlahtnem pomenu besede. Znal je izbirati primerne poti, udeležence izletov pa je prijazno navajal na pravi odnos do narave in obnašanje v njej. S pravo mero družabnosti, blagim humorjem in razumevanjem udeležencev, je znal ustvarjati vzdušje, ki je potrebno, da dobi pohodništvo pravi smisel in pomen.

Kot markacist je z njemu značilno natančnostjo in čutom za lépo označeval številne društvene planinske poti. Oznake je znal postavljati premišljeno in na mesta, kjer so pohodnikom najbolje pomagale pri izbiri prave poti in niso motile naravnega okolja.

Mihael Debeljak je za nesebično delo že prejel društvena priznanja in priznanja Planinske zveze Slovenije. Imenovanje za „častnega člana društva” pa naj mu bo še ena iskrena zahvala za vse njegovo delo v Planinskem društvu Gorenja vas v minulih letih.

Gorenja vas, 8. marca 2014

ČASTNI ČLAN DRUŠTVA - obrazložitev

PETER JELOVČAN

Peter Jelovčan je bil rojen 10. 1. 1944.

Peter je velik ljubitelj narave in vsega, kar se dogaja v njej. Ozko dolino Kopačnice, kjer se je rodil, obdajajo hribi, ki jih je prve spoznaval. To so Ermanovec, Špik, Kucelj, Čelo... Vzpon na Blegoš, ki ga je videval v jasnih dneh in vznemirjal zaradi številnih zgodb in legend, ki so krožile med domačini pa je bil zanj že v zgodnji mladosti pravi podvig.Ko ga je tedanji predsednik novo ustanovljenega planinskega društva Gorenja vas Marko Miklavčič poprosil za pomoč pri gradnji planinskega zavetišča na Jelencih, se je takoj in rad odzval. Od tedaj naprej je Peter tudi zvest in zanesljiv član društva. Kot izučen zidar, predvsem pa človek pridnih rok, je bil eden pomembnih članov, ki so dali zavetišču sedanji izgled. Popravljal in zidal je dimnik, polagal talne ploščice, pomagal postavljati drvarnici, pripravljal drva za zimo in oskrboval zavetišče z vsem, kar potrebujejo pohodniki za uspešno hojo. Iz zapuščene gozdarske bajte je tudi z njegovo veliko prizadevnostjo nastalo zavetišče, ponos društva.

Neštetokrat je bil ob sobotah in nedeljah dežurni v zavetišču, mnogo let je z legendarno prijaznostjo in postrežbo dajal korajžo pohodnikom, ki so se ustavili pri njem ob majskem spominsko-rekreativnem pohodu na Blegoš.

Rad se je udeleževal društvenih planinskih izletov, na katerih je z dobro voljo in znamenitimi šalami kratkočasil udeležence.

Bil je tudi član društvenega Nadzornega odbora in Častnega sodišča.

Priznanje „častni član društva” naj bo Petru Jelovčanu spoštljiva zahvala za velik prispevek k delu in ugledu Planinskega društva Gorenja vas.

Gorenja vas, 8. marca 2014

Marko Miklavčič - imenovan ob praznovanju 30-letnice društva (2005)

MARKO MIKLAVČIČ 1948 - 2017Zastal je korak, utihnila prijateljska beseda, onemela roka prijatelja. V soboto dopoldne. V skorajšnjem sedemdesetem letu starosti. Poslovil se je naš prijatelj Marko Miklavčič. Zapisal si se mnogim. Še posebno si se zapisal v spomin prijateljem planincem.

Marko bil si med soustanovitelji planinskega društva v Gorenji vasi, kot radi rečemo, bil si ustanovni član planinskega društva. Torej, aktiven od vsega začetka. Bil si član odborov, vesten markacist, planinski vodnik, gospodar in dežuren na Jelencih.

Jelenci so prav posebna tvoja zgodba. Misel o zavetišču se je rodila kmalu po tvojem prevzemu predsedniške funkcije v društvu. Na nek način je bila to tvoja želja. Po ogledih več lokacij ste se možje odločili za Jelence. Otvoritev zavetišča je bila 20. oktobra 1985. Koča se je v naslednjih letih urejala, oskrbovala, nabavil se je agregat. Z velikimi koraki in majhnimi sredstvi vam je uspelo. Ker ste bili složni, vedeli ste kaj delate, imeli v tebi močnega vodjo. Jelenci so še danes steber delovanja planinskega društva. Tudi v vodniškem smislu, v organizaciji pohodov si napravil velik korak naprej. Izleti v visokogorja, sredogorja, izobraževanje in tečaji. Planinsko društvo je začelo delovati v okviru programov. Prvi zimski pohod na Blegoš, 2. januarja 1981, na praznik. Kot letos. Bil si pobudnik za srečanje planincev poljanske doline na Gori, ki je kasneje zamrlo.

Imel si ideje, imel si prijatelje, imel si zaupanje. To troje je v smislu delovanja društva najbolj pomembno. Zato, ker si bil pripravljen narediti nekaj več, ker si znal prisluhniti tovarišem, ker si imel notranjo moč in pogum. Ker si znal na akcijo priti prvi in zadnji oditi. In skoraj vse dati za svoje Jelence.

Lahko bi bil drugačen. Otroštvo si imel težko. Mati ti je kmalu umrla, oče je postajal iz dneva v dan bolj bolan. To ti ni pustilo ran na duši. S seboj na svet si prinesel žlahten značaj, v katerem so se te otroške travme porazgubile. Izučil si se za čevljarja, se zaposlil v žirovski Alpini, nazadnje si delal v rudniku urana.

Pa nisi bil le planinec. Bil si smučar, fotograf in dejaven v krajevni skupnosti. Pa tudi še kaj drugega. A najraje si bil planinec. In to tisti, ta pravi. S klobukom, gojzarji, rdečimi nogavicami, s prešernim nasmehom in z večno pripravljenostjo pomagati. Ko nisi bil več v vodstvenih funkcijah društva, se nisi umaknil. Rad si bil zraven, si pa kuhal. Na akcijah, na pohodih.. Tvoji makaroni so bili nekaj posebnega. Za vse tvoje izjemno delovanje se ti je društvo pred leti poklonilo z nazivom častnega člana. Pred dnevi smo planinci razvili nov prapor. V tvojem mandatu, leta 1984 ste razvili prvega. In prav simbolično je, da je naš novi prapor prvič v širši javnosti, na tvojem slovesu.

Marko spomin na takšne ljudi, ki so za skupnost naredili tako veliko, ostane. Ostanejo geste, ostanejo besede, ostanejo dejanja. Čeprav te nisem poznal, te nikoli videl, sem v teh dneh, v očeh in besedah planincev, tvojih tovarišev spoznal, da si bil drag človek.

(Nagovor na pokopališču v Gorenji vasi v Poljanski dolini)

Rafael Krvina, predsednik PD Gorenja vas