TONE Logonder

PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS

Trata 7, 4224 GORENJA VAS

E-naslov: pdgorenjavas@pzs.si

spletna stran: www.pdgorenjavas.com

Upravni odbor Planinskega društva Gorenja vas je na 12. redni seji dne 26. 4. 2012

sprejel sklep, da se v zavetišče na Jelencih izobesi fotografija

Antona (Toneta) LOGONDRA, pobudnika ustanovitve društva v letu 1974.

Anton (Tone) LOGONDER

Rodil se je 11. januarja 1932 v vasi Pevno pri Škofji Loki.

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Škofji Loki. Jeseni leta 1948 se je vpisal na Srednjo šolo za umetno obrt v Ljubljani, leta 1954 pa na Akademijo upodabljajočih umetnosti (danes ALU). Že kot dijak je imel prve razstave v Škofji Loki in v Kranju.

Njegov profesor na Akademiji je bil Frančišek Smerdu, pri katerem je leta 1961 diplomiral z delom Kmečka žena, teoretski del naloge pa nosi naslov Od železove rude do kiparskih dlet, od gline do kamna.

Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1963 zaposlil kot učitelj likovne vzgoje v OŠ v Poljanah nad Škofjo Loko. V letih od 1964 do 1976 je poučeval v Osnovni šoli Ivana Tavčarja v Gorenji vasi. Med 1977 in 1978 pa je bil zaposlen kot kašer v SNG Ljubljana. Od 1. septembra 1978 do smrti je bil v Gimnaziji Boris Ziherl in v OŠ Peter Kavčič v Škofji Loki ponovno učitelj likovne vzgoje.

Od leta 1963 naprej je bil član Društva slovenskih likovnih umetnikov in je sodeloval na raznih domačih in tujih razstavah.

Ustvarjal je malo in veliko plastiko, tudi nagrobno. Izdelal je več bronastih doprsnih kipov znanih Slovencev. Ukvarjal se je tudi z medaljerstvom in risbo. Slikal je v akvarelu in olju, predvsem tihožitja in krajino.

Umrl je v prometni nesreči na Koroškem 19. septembra 1987, pokopan pa je na pokopališču v Lipici.

Planinsko društvo Gorenja vas je bilo ustanovljeno leta 1974. Pobudnik ustanovitve je bil akademski kipar Tone Logonder , ki je bil v tistem času učitelj likovne vzgoje v gorenjevaški osnovni šoli. Hitro je okrog sebe zbral somišljenike ter ljubitelje gora in novoustanovljeno društvo je pričelo uspešno opravljati svoje poslanstvo, vse do danes. Narisal in izdelal je znak - logotip društva.

Tone Logonder, kot velik ljubitelj gora, ni užival planinstva samo zase, ampak je deloval tudi kot planinski mentor osnovnošolski mladini pri spoznavanja gora. Organiziral in vodil je številne planinske pohode z učenci šole in drugimi, ki se še danes spominjajo lepih doživetij v njegovi družbi. Mlade je vzgajal predvsem v skromnosti in ljubezni do gora.

Bil je alpinist, gorski vodnik in dolga leta gorski reševalec.

Jelenci, 27. maja 2012

Predsednica

Planinskega društva Gorenja vas:

Alenka Pivk