Suša - Jelovica - Prva Ravan

Na poti manjka še nekaj oznak in smernih tabel, ki pa so še v izdelavi.

Naslednja večjo akcijo pa smo izvedli tudi v soboto, mesec dni kasneje. Zjutraj ob 8.oo smo se na izhodišču v Suši zbrali: Mojca Novak, Miha Debeljak, Drago Trček, Jani Ržek, Darko Miklavčič in Niko Franko. Miha je na novo označil začetek poti iz vasi do konca gozdne poti, ostali pa smo se lotili dela višje na poti.

V akciji smo sodelovali: Jani Ržek, Jaka Jesenko, Miha Jesenko, Mojca Novak in Darko.

Najprej je bilo potrebno opraviti kar nekaj oglednih tur ter poiskati staro traso poti. Hitro se je pokazalo, da bo v srednjem delu potrebna prestavitev, saj je po prvotni trasi ne bo mogoče obnoviti, ker so sedaj travniki ograjeni z električnim pastirjem, kar bi bilo moteče tako za pohodnike, kakor tudi lastnike zemljišč.

Zgornji del poti je bil močno poškodovan po februarskem žledolomu in tudi zato smo se odločili, da najprej očistimo in na novo označimo ravno ta del poti. Akcijo smo izvedli v soboto 31. maja. Kakšno je bilo stanje poti in kako so potekala dela, si lahko ogledate na posnetku DESNO.

V mesecu maju in juniju smo markacisti izvedli več delovnih akcij na planinski poti Suša - Jelovica - Prva Ravan.