38. pohod na Blegoš

Vsa leta pohodov je navada, da na teh srečanjih pozdravijo pohodnike in nam spregovorijo ljudje, ki so posebej vpeti v slovensko planinstvo, in sicer kot organizatorji in obenem ljubitelji naših gora. Letos se je našemu vabilu prijazno odzval podpredsednik Planinske zveze Slovenije g. Miro Eržen, ki je tudi direktor Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani.

Spoštovani predsednik,spoštovane članice in člani vodstvenih organov v preteklih in sedanjem obdobju društva, drage članice, spoštovani člani PD Gorenja vas, cenjeni gostje in ostali navzoči, prav prijeten planinski pozdrav in iskrene čestitke ob jubileju PD Gorenja vas v imenu predsednika PZS Bojana Rotovnika, članov predsedstva in mojem osebnem imenu ter iskrena zahvala za izkazano čast, da vam lahko v tem slavnostnem trenutku spregovorim v imenu PZS.

Zgodovina in razvoj vašega društva je v marsičem zelo podobna zgodovini številnih drugih planinskih društev po Sloveniji, pa tudi na področju naših etničnih pokrajin izven nje. To je ideja nekaj zanesenjakov, ki so v želji približati osnovne prvine planinstva – ljubezen do narave in gora, tovarištvo in prostovoljstvo ljudem v lokalnem okolju, našli navdih za ustanavljanje planinskih društev. Tone Logonder je kot pobudnik ustanovitve PD Gorenja vas , kot alpinist, gorski vodnik in reševalec obenem pa tudi kot umetnik, v sebi združeval vse tiste prvine, zaradi česar je planinstvo veliko več kot zgolj športno – rekreativna dejavnost, pač pa del slovenske identitete, ki se zrcali v pogumu, srčnosti, odgovornem odnosu do narave in estetskemu doživljanju gora, kot pomembnemu dejavniku notranje bogatitve človeka in oblikovanju njegove osebnosti. Posamezniki in generacije, ki so sledile pobudniku ustanovitve društva pri njegovem vodenju in razširjanju obsega dejavnosti od pohodništva do turnega kolesarjenja, so dokazale, da so v delo društva vložile ne le veliko prostovoljnega dela, pač pa še več planinskega srca. Nedvomno so vsi dosežki , ki jih je društvo doseglo na posameznih področjih dela, še posebno pri izgradnji zavetišča na Jelencih, organizaciji pohodov, delu z mladimi itd. tisti zunanji kazalci uspešnega delovanja društva, ki jih najprej opazimo, toda vedno bolj so pomembni tisti nekoliko skriti dejavniki, ki jih zdrava družba še kako potrebuje – socialni stiki različnih generacij, njihovo sodelovanje in uresničevanje skupnih ciljev. S svojim delovanjem je vaše društvo poslanstvo na tem področju v celoti izpolnilo.

Vsaka obletnica je tudi trenutek, ko se na temelju dosežkov v preteklosti ozremo tudi na prihodnost in naloge, ki nas čakajo. Nedvomno ostajajo vrednote, cilji in poslanstvo planinstva tudi v sedanjih razmerah tisto osnovno vodilo, ki bo še vnaprej vodilo planinsko organizacijo in njene člane tudi v bodoče. Trdno smo prepričani, da je lahko le globoka pripadnost idealom in tradicijam planinstva, tovarištvu in prostovoljstvu, garancija za uspešno delo planinskih društev in s tem tudi izvajanja njihovega poslanstva pri vzgoji mladih generacij. Nedvomno zahtevna naloga v družbi, kjer veljajo cilji in zahteve kapitala, kjer smo priča človeški odtujenosti in socialni nepovezanosti. Pa vendar, z več kot 120 letnim organiziranim delovanjem, smo slovenski planinci in gorniki dokazali, da to znamo in zmoremo, kajti te svojo moč črpamo iz pristnega stika z naravo; s premagovanjem samega sebe pri zahtevnih vzponih ter iz zadovoljstva nad skupnimi dosežki na področjih dela z mladimi in drugih področjih. Pri tem pa moramo biti zelo realni, ob številnih možnostih, ki se danes ponujajo mladim, ukvarjanje s planinstvom in delovanje v planinskih društvih, ni samo po sebi umevno, pač pa so za navduševanje mladih za hojo v hribe in vsem kar sodi v dejavnost planinskih društev, potrebno vedno bolj načrtno delo, odprtost za nove oblike gorskih športov in druge aktivnosti, ki privlačijo mlade generacije. Živimo v zelo dinamičnih časih in uspešno bodo delovali tisti, ki bodo znali vse te hitre spremembe vključiti v svoje delovanje. V okviru PZS se v trendu upadanja razpoložljivih sredstev za naše delovanje trudimo, da bi ustvarili pogoje za strokovno podporo celotni paleti dejavnosti ter tudi pogoje za stimuliranje tistih društev, ki imajo široko razvejano dejavnost in načrtni pristop k delu.

Spoštovani,

v tem slavnostnem trenutku , ko praznujete 40 let uspešnega dela PD Gorenja vas, želim v imenu PZS izreči iskreno zahvalo in poklon vsem generacijam, ki so v dosedanjem obdobju delovanja PD Gorenja vas, društvo ustanovile, ga vodile na njegovi uspešni razvojni poti ter seveda tudi sedanjemu vodstvu za vsa prizadevanja in vloženi trud. Iskrena zahvala tudi vsem članom PD Gorenja vas, ki so ali še prispevajo svoj delež pri dejavnostih društva, da se le to danes lahko s ponosom ozira na prehojeno 40 letno pot in z optimizmom zre v prihodnost. Prepričan sem, da bo društvo ob tako prizadevnem delu uspešno delovalo tudi v bodoče.

Ob tej zahvali in čestitkah vam želim, da prijetno preživite današnji dan ob spoznanju, da ste s svojim dosedanjim delom zaslužili, da ga užijete na vesel, planinski način skupaj z vsemi, ki ste tako ali drugače pripomogli, da je PD Gorenja vas lahko ponosni član planinske druščine v okviru PZS, predvsem pa, da se zavedate, da ste v okolju, kjer delujete, častno izpolnjevali svoje poslanstvo.

To pa vam v polni meri, želim tudi v bodoče.

Miro Eržen