40. pohod na Blegoš

Nagovor predsednika PZS g. Bojana Rotovnika

Spoštovane planinke in planinci, danes tudi pohodnice in pohodniki ter cenjeni gostje,v imenu Planinske zveze Slovenije ter v svojem osebnem imenu vas lepo pozdravljam tukaj pod Blegošem in hkrati čestitam tako organizatorjem kot tudi vsem pohodnikom za izvedbo in udeležbo na že 40. spominsko-rekreativnem pohodu na Blegoš, ki ga organizira PD Gorenja vas v sodelovanju s PD Škofja Loka.

Zgodovina organiziranega planinstva se je v Sloveniji začela leta 1893 z ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva. Začetki delovanja so bili predvsem usmerjeni v nadelavo planinskih poti in gradnji planinskih koč z namenom, da se »ohrani slovensko lice slovenskih gora«, poleg tega pa tudi:

izvajanju različnih planinskih aktivnosti v gorskem svetu

varovanju gorske narave

skrbi za varnost v gorah

planinski kulturi

V dosedanjih preko 120-letih delovanja je bilo tem osnovnim dejavnostim dodanih še kar nekaj drugih, z gorami povezanih dejavnosti. Pravilnost v usmeritvah pri delovanju se potrjuje tudi v dejstvu, da je planinska organizacija danes ena izmed največjih nevladnih organizacij v Sloveniji in je tudi najštevilčnejša športna organizacija. A ves čas delovanja planinska organizacija temelji spoštovanju preteklosti ter prostovoljstvu.

Oboje, torej tako spoštovanje preteklosti kot prostovoljstvo, pa je močno prisotno tudi na vseh dosedanjih pohodih na Blegoš, ki so po namenjeni spominu na zmago v II. svetovni vojni in hkrati tudi spominu na preteklo delo številnih planinskih zanesenjakov Poljanske doline. Te bogate in spoštovanja vredne tradicije dosedanjih pohodov pa zagotovo ne bi praznovali brez mnogih prostovoljcev, ki v organizacijo pohoda in delovanju v korist planinstva namenjajo številne ure svojega prostega časa, za kar jim gre vsa zahvala. Tudi na ta način se povečuje splošno zavedanje o velikem pomenu športne rekreacije ter hkrati širšo slovensko planinsko javnost seznanja s pomenom Škofjeloškega hribovja, ki ga mnogi povezujemo tudi z izročilom znamenite povesti »Cvetje v jeseni« pisatelja Ivana Tavčarja.

Spoštovani,

današnji 40. spominsko-rekreativni pohod na Blegoš je zagotovo dokaz, da je spoštovanje tradicije ter prostovoljstvo pomemben sestavni del planinstva v krajih pod Blegošem in širše. Verjamem, da boste sledili idejam, ki so dobile začetek pred 40 leti, tudi v prihodnje in da boste znali ceniti tiste prostovoljce, ki leto za letom gradijo vsebino vašega dela in hotenj. Hvala tudi za izkazano čast, da sem lahko dodal majhen kamenček v mozaik bogate tradicije tega pohoda.

Vsem udeležencem današnje prireditve pa seveda želim prijeten dan, ki je namenjen tudi druženju, po katerem smo planinci znani in upam, da bo posledica tega druženja tudi mnogo novih planinskih načrtov za prihodnje. Seveda vsem vam želim tudi srečen povratek nazaj domov.

Za konec mi prosim dovolite, da se s skromnim darilom zahvalim PD Gorenja vas in PD Škofja Loka za dolgoletno izvajanje spominsko rekreativnih pohodov, zato prosim predsednika obeh društev, da prevzameta večni koledar, ki smo ga izdali lani ob 120-letnici Aljaževega stolpa.

Bojan Rotovnik

predsednik PZS

Pozdrav udeležencev jubilejnega 40. pohoda na Blegoš

Pozdravljene planinke in planinci, pozdravljeni vsi ljubitelji naših hribov in gora! Dobrodošli na letošnjem jubilejnem 40. spominsko-rekreativnem pohodu na Blegoš, ki ga je pripravilo Planinsko društvo Gorenja vas v sodelovanju s Planinskim društvom Škofja Loka.

Naj spomnim, da s tem pohodom obeležujemo tudi jutrišnji praznik Dan Evrope, hkrati pa se spominjamo konca II. svetovne vojne ter trpljenja ljudi, narodov, ki jih je le-ta zajela.

Med nami posebej pozdravljam:

predsednika PZS , g. Bojana Rotovnika

župana Občine Gorenja vas-Poljane, g. Milana Čadeža,

predsednika MDO PD za Gorenjsko g. Franca Benedika,

častnega člana Planinskega društva Škofja Loka g. Jožeta Stanonika,

predsednika PD Škofja Loka, g. Janeza Pintarja

vse vabljene goste in predstavnike sosednjih planinskih društev.

40. let je dolga doba. Ko sem kot prvošolec, z domačega praga zrl v hrib, ki se je dvigal pred menoj, nisem vedel, da so prav tisto pomlad zagnani prostovoljci prvič pripravili pohod proti vrhu Blegoša in da bom čez leta postal del tradicije.

4. desetletja je dovolj dolga doba, da se ustvarijo spomini in zgodbe. Marsikateri spomini z leti, žal, zamrejo. Tudi nekatere zgodbe utonejo v pozabo, druge pa preživijo in se spremenijo v navado, ki se skozi leta ohranja in razvija. Ena izmed teh navad je izobešanje zastave na vrhu hriba. Tudi letos plapola na vrhu Blegoša.

4. desetletja organiziranih vzponov pa bi bila brez pomena, če ne bi bilo vas planincev in planink, ki ste se pohodov udeleževali. Le z vašo prisotnostjo pridobiva vsakoletni dogodek na pomenu in vsebini.

Naj se s tega mesta zahvalim vsem prostovoljcem, ki ste skozi desetletja, vsak po svojih najboljših močeh, poskrbeli, da se je pohod razvijal in ohranil. Prav zaradi vašega truda in srčnosti se je ohranjala tradicija pohoda, skupaj z njim, pa se je razvijalo in raslo tudi naše društvo.

Vaše vrline, spoštovane planinke in planinci, so zapisane tudi v častnem kodeksu slovenskih planincev. Srčnost, skromnost, samostojnost in medsebojno spoštovanje.

Prav zato želim vsem, da se danes tu pri koči pod Blegošem prijetno počutite in prisluhnete slavnostnemu kulturnemu sporedu. Čestitam vsem, ki ste se že povzpeli na našega Očaka, se vpisali med pohodnike ter si prislužili spominska priznanja, ki vam bodo podeljena proti koncu prireditve.

Srečno!

Blegoš, 8. 5. 2016

Predsednik Planinskega društva Gorenja vas:

Darko Miklavčič

SKLEPNA PRIREDITEV / KULTURNI PROGRAM, 8. maja 2016, ob 11:00 uri pri Koči na Blegošu

Napoved prireditve

1. Glasbena skupina Štedientje: Jakob Aljaž: Oj, Triglav, moj dom

2. Minka Markelj: Pozdravljen, Blegoš /recitacija, 1. del/

3. Darko Miklavčič, predsednik PD Gorenja vas: Pozdrav udeležencev in gostov pohoda

4. Glasbena skupina Štedientje: Ljudska: Domača hiša

5. Bojan Rotovnik, predsednik Planinske zveze Slovenije: Slavnostni govor

6. Minka Markelj: Pozdravljen, Blegoš /recitacija, 2. del/

7. Glasbena skupina Štedientje: Slovenska ljudska: Kaj mi nuca planinca

8. Planinski krožek Osnovne šole Poljane

Blaž Oblak: Blegoš /recitacija/

Manca Stanonik: Slovenski ljudski: Na planincah in Šmentana muha /orglice in kitara/

Planinski krožek Osnovne šole Ivana Tavčarja Gorenja vas

Skupina pevcev ob spremljavi harmonike: Veselo na Blegoš

9. Glasbena skupina Štedientje: Rudi Bardorfer: Vrh planin

10. Martenkov Ivan: Dve šaljivi prigodi z Blegoša

11. Darko Miklavčič: Podelitev priznanj pohodnikom

Valentin Bogataj: Sklep prireditve in zahvale

12. Glasbena skupina Štedientje: David Mohorič, prir.: Na Blegoš bom odšel

Sestava in vodenje programa:

Valentin Bogataj