Markacisti

V PD Gorenja vas markacijski odsek sestavljajo:

Janez Ržek                 (B) - načelnik

Miha Debeljak           (B)

Jakob Jesenko          (B)

Darko Miklavčič       (B)

Matjaž Kumer           (B)

Rafko Krvina             (B)

Janez Tavčar             (A)

Andreja Miklavčič   (A)

Marta Pintar             (A)

Melita Kokalj            (A)

Rado Filipič   (A)

POROČILO OPRAVLJENIH AKCIJ 2014

Za letošnje leto nam je narava že takoj na začetku pripravila obsežen program dela. Februarski žledolom je pustil svoj podpis na vseh planinskih poteh za katere skrbi naše planinsko društvo.

POROČILO OPRAVLJENIH AKCIJ 2013

V letu 2013 je markacijski odsek več posamičnih akcij, ki pa so vse skupaj imele cilj obnoviti celotno pot iz Leskovice do Murav.

POROČILO OPRAVLJENIH AKCIJ 2011

V letu 2011 smo markacisti izvedli dve večji akciji:

     Sodelovala sva dva člana (Jani Ržek in Mojca Novak, 6,5 ur prostovoljnega dela).