ČLANSTVO

V PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS

se lahko včlanite v pisarni društva, ki gostuje v prostorih Trgovine ANJA v Gorenji vasi !

Na seji UO PD Gorenja vas, je bil sprejet sklep, da za članarino P+O (predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti) ter P+O/d - družinski popust namesto 9,00 € - P+O oz. 7,20 € P+O/D velja enotna cena članarine, ki za leto 2024 znaša 7€!

Višina D članarine v Planinskem društvu Gorenja vas v letu 2024 je 7€.

Naslov in uradne ure:

Društvena pisarna gostuje v prostorih trgovine.

Poljanska cesta 62

4224 Gorenja vas

Pon. - Pet.: 8:00 - 19:00

Sob.: 8:00 - 13:00

Nedelja: ZAPRTO

Naj spomnimo vse naročnike Planinskega vestnika, da je za uveljavljanje popusta za naročnino na revijo, potrebno poravnati članarino do konca meseca Januarja!

Planinska članarina je sestavljena iz prispevka za delovanje društva/kluba, premije članskega zavarovanja, prispevka za delovanje PZS in 1 €, namenjenega Skladu planinskih koč. Zadnjega prispevamo vsi, z izjemo predšolskih in osnovnošolskih otrok (kategorija P+O) in oseb s posebnimi potrebami(kategorija IN). 


Vrste in višina članarine za leto 2024 

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

Članarina v več društvih oz. dvojna članarina
Če je posameznik član dveh društvih, lahko v drugem društvu poravna le delež društvene članarine (višino določi društvo). Cena ne vključuje deleža PZS, član za drugo društvo ne prejme izkaznice. Ugodnosti iz članstva PZS član uveljavlja s svojo primarno članarino. Je pa tudi v tem primeru treba podpisati pristopno izjavo in člana vpisati v Navezo (kategorija D). D včlanitev je možna le v primeru predhodnega članstva za tekoče leto pri matičnem društvu. Tovrstna včlanitev je možna samo pri drugem društvu in ne preko prodajnih mest PZS (splet, pisarna PZS)

Višina D članarine v Planinskem društvu Gorenja vas v letu 2024 je 7€.ČLANARINA V PLANINSKEM DRUŠTVU GORENJA VAS

v letu 2021

Zaradi aktualnih ukrepov ukrepov ob korona virusu je večina lokalov zaprtih. Prav tako je zaprta tudi trgovina Anja, kjer gostuje tudi društvena pisarna. Zaprto je tudi Zavetišče na Jelencih.

Na seji UO PD Gorenja vas, je bil sprejet sklep, da za članarino P+O (predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti) ter P+O/d - družinski popust namesto 8€ - P+O oz. 6,40€ P+O/D velja enotna cena članarine 5€!

Vsem sedanjim in bodočim članom, ki želijo poravnati članarino za leto 2021 priporočamo, da to lahko storijo na sledeče načine:

Naj spomnimo vse naročnike Planinskega vestnika, da je za uveljavljanje popusta za naročnino na revijo, potrebno poravnati članarino do konca meseca Januarja!

Članstvo traja od dneva včlanitve do konca januarja naslednje leto.

Višina članarine za leto 2021 je ostala nespremenjena.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št.:

031 327 681 (Rafael) - splošne informacije

051 345 630 (Andreja) - članarina

040 235 869 (Darko) - članarina

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja in našli individualno rešitev.

Lep planinski pozdrav in ostanite zdravi.

ČLANARINA PZS 2021

Planinska članarina za leto 2021 ostaja enaka kot v letu 2020. Planinska članarina ostaja sestavljena od prispevka za delovanje izbranega društva/kluba, za kritje stroškov članskega zavarovanja, za delovanje Planinske zveze Slovenije. 1 € pa ostaja namenjen Skladu planinskih koč. Evro, katerega prispevamo vsi člani, razen predšolskih in osnovnošolskih otrok (P+O članarina). Članarino za leto 2021 bo mogoče poravnati že od 15. decembra 2020 dalje.

Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Pri članarini PZS za leto 2021 ni večjih sprememb, pogoji, priporočena višina in člansko zavarovanje ostajajo v enakem obsegu. Vzpostavljen bo prenovljen spletni članski portal, ki bo ponujal vse informacije v zvezi s članstvom in možnost enostavnejše spletne včlanitve.

Vrste in višina članarine za leto 2021

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

CELOVITO INFORMACIJO O ČLANARINI IN UGODNOSTIH SI LAHKO PREBERETE --> TUKAJ

V PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS

se lahko včlanite v pisarni društva, ki gostuje v prostorih Trgovine ANJA v Gorenji vasi. Ker se navodila o odprtju posameznih trgovin spreminjajo PROSIMO, če preverite odprtje trgovine za dan, ko želite poravnati društveno članarino.

HVALA.

V PLANINSKO DRUŠTVO GORENJA VAS

se lahko včlanite v pisarni društva, ki gostuje v prostorih Trgovine ANJA v Gorenji vasi !

Naslov in uradne ure:

Članarino lahko poravnate v trgovini Anja v Gorenji vasi oz. na občnem zboru PD Gorenja vas.

Člani, ki do konca januarja poravnajo članarino za tekoče leto, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Obenem imajo priznan popust za naročnino na Planinski vestnik. Popusta kasneje ne bo moč uveljavljati!!

Članstvo traja od dneva včlanitve do konca januarja naslednje leto.

ČLANARINA PZS 2020

Planinska članarina za leto 2020 prinaša prilagoditve članskega zavarovanja, katerih posledica so tudi nove, nekoliko višje cene članarine. Ohranja se lani uveden evro, ki bo namenjen Skladu planinskih koč. Evro, v ceno članarine je že vključen, prispevamo vsi člani, razen predšolskih in osnovnošolskih otrok (P+O članarina). V primeru članstva v več društvih PZS, ni več treba poravnati dveh članarin v celoti. Članarino za leto 2020 bo mogoče poravnati že od 15. decembra 2019 dalje.

Objavljamo izvleček navodil za izvajanje Pravilnika o članstvu posameznikov.

Povzetek novosti članarine za leto 2020

V letu 2020 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

Spremembe višine članarin.

Prilagoditev članskega zavarovanja (A članarina ima zaradi izrazito slabega škodnega rezultata v preteklih letih zavarovalno vsoto za smrt od leta 2020 10.000 € in 30.000 € za invalidnost. B, S+Š in P+O člani imajo združeno skupno zavarovalno vsoto 6.000 € za reševanje v tujih gorah in zdravstveno asistenco. S tem, so tudi ostale kategorije postale veliko ustreznejše za člane, ki obiskujejo evropska gorstva).

Prispevek 1 € za Sklad planinskih koč (razen P+O in IN članarine)

V primeru članstva v več društvih PZS, ni več potrebno poravnati dveh članarin v celoti

Ukinja se možnost včlanjevanja preko Selectbox darilnih kartic

Člansko zavarovanje bo v letu 2020 sklenjeno pri Generali zavarovalnici (ki je prevzela Zavarovalnico Adriatic Slovenica d. d.). Zavarovalne asistenčne storitve v tujini se še naprej izvajajo preko asistenčnega centra na telefonski številki +386 5 66 28 500.

Vrste in višina članarine za leto 2020

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Družinski popust se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje mati, oče in otrok ali mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta. Družinskega popusta se ne more koristiti zgolj za dve odrasli osebi, ne glede na njun pravno-socialni status.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 15,85 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B. Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

CELOVITO INFORMACIJO O ČLANARINI IN UGODNOSTIH SI LAHKO PREBERETE --> TUKAJ

POJASNILA  GLEDE DVIGA ČLANARINE SI LAHKO PREBERETE --> TUKAJ

_____________________________________________________________________________

ČLANARINA PZS 2019

Članarino lahko poravnate v trgovini Anja v Gorenji vasi oz. na občnem zboru PD Gorenja vas.

Člani, ki do konca januarja poravnajo članarino za tekoče leto, imajo neprekinjeno zavarovalno jamstvo. Obenem imajo priznan popust za naročnino na Planinski vestnik. Popusta kasneje ne bo moč uveljavljati!!

Članstvo traja od dneva včlanitve do konca januarja naslednje leto.

V planinsko društvo in planinsko organizacijo včlanite s spletno včlanitvijo na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Prijava se izvede preko spletne strani PZS.

KAKŠNE SO UGODNOSTI ZA ČLANE PD GORENJA VAS?

Člani PD Gorenja vas imajo naslednje ugodnosti:

(uveljavljanje z veljavno člansko izkaznico)

CELOVITO INFORMACIJO O ČLANARINI IN UGODNSTIH SI LAHKO PREBERETE --> TUKAJ

Povzetek novosti članarine za leto 2019

V letu 2019 se na področju članarine je v znamenju pomoči pri gradnji koče na Korošici

Planinska članarina za leto 2019 ne prinaša večjih novosti. Še največja razlika je uvedba dodatnega evra za namen izgradnje nove koče na Korošici.

V letu 2019 se na področju članarine uvajajo naslednje novosti:

Redna in ažurna uporaba informacijskega sistema Naveza je obvezna za zagotavljanje članskih pravic in ugodnosti.

• Uvedba dodatnega evra pri članarini za namen izgradnje nove koče na Korošici (razen P+O članarina)

• Pristopna izjava je dopolnjena in usklajena z Uredbo o varstvu podatkov.

• Člansko zavarovanje bo tudi v letu 2019 sklenjeno pri Zavarovalnici Adriatic Slovenica d. d.; zavarovalne asistenčne storitve v tujini se izvajajo preko asistenčnega centra AS +3865 66 28 500 in dodatno so določene omejitve uveljavljanja zavarovanja za člane iz tujine.

B/člani društev v tujini je vrsta članarine samo za člane zamejskih planinskih društev in drugih društev s sedežem izven Slovenije, ki plačajo prispevek za PZS v višini 14,75 €, ugodnosti so z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.

Tuji državljani, ki so člani slovenskih planinskih društev, imajo z upoštevanjem splošnih pogojev, na voljo vse vrste članarine, razen B/društva v tujini.

IN članarina je na voljo za društva, ki izvajajo programe za delo z oz. vključujejo v svoje delo osebe s posebnimi potrebami in invalide, ki jim je odvzeta (delno ali v celosti) poslovna sposobnost oz. podaljšana roditeljska pravica. Ta status posamezniki pridobijo z odločbo sodišča. Društva in PZS lahko ob včlanitvi zahtevajo vpogled v odločbo iz katere izhaja odvzeta poslovna sposobnost.

Do družinskega popusta so upravičene družine, ki plačajo članarino v isto društvo za vse družinske člane sočasno. Za družinske člane se poleg staršev štejejo še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost (IN) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Enako velja tudi za istospolne partnerje z otroki.

Razen enostarševskih družin je do družinskega popusta upravičena družina, ko se včlanita oba starša in otroci!

Višina popusta je 20 % za vsakega člana, razen za člane A, ki imajo popust enak nominalni višini popusta članov B (5 €). Člani B1 niso upravičeni do družinskega popusta.